Aktuality

20.11.2017

Workshop - Stal sa úraz, čo robiť?

Pozvánka Prihláška

17.11.2017

Príprava ku skúškam na ABT

Prihláška

12.11.2017

Odborná príprava (základná aj aktualizačná) na prácu s toxickými látkami a zmesami

Prihláška

11.11.2017

Workshop - Povinnosti pri nakladaní s odpadmi a obalmi

Pozvánka Prihláška

01.09.2017

NOVINKA!!! Elektrotechnické minimum pre neelektrikárov - 400 hod.

Pozvánka Prihláška

Copyright © 2017 | Inštitút bezpečnosti práce | Všetky práva vyhradené