Kurz 1. pomoci Bratislava


Rozsah kurzu:
8 dní
Popis kurzu:

Cieľom 8 hodín trvajúceho kurzu je pripraviť zamestnanca na poskytovanie na PP so zameraním na záchranu života a zmiernenie následkov pri úrazoch a náhlych ochoreniach osôb na pracovisku.

Obsah kurzu:
- Vzťah BOZP a PP, motivácia pre osvojenie PP, ciele PP.
- Význam kyslíka pre ľudský organizmus. Základné životné funkcie a ich vzťahy.
- Dýchací systém, srdce a krvný obeh, krv (zákl. funkčnej anatómie a fyziológie) - vzťah k PP.
- Záchranná reťaz. Reťaz prežitia - dejová línia riešenia život ohrozujúcich stavov.
- Prevencia náhlych príhod (zamerané na dopravné nehody).
- Teória neodkladnej resuscitačnej pomoci - ABC hodnotenie vedomia, dýchania, KVS.
- Základná podpora životných funkcií - teória s praktickými ukážkami inštruktora na trenažéri.
- Nácvik diagnostiky poruchy vedomia, dýchania, krvného obehu a vonkajšieho krvácania.
- Kardiopulmonálna resuscitácia ( KPR ) - význam, terminológia, metodika výučby.
- Praktický nácvik umelého dýchania, vonkajšej masáže srdca, KPR jedným záchrancom.
- Nácvik oživovania na elektronicky kontrolovanej figuríne.
- Nácvik tzv. Heimlichovho manévra na špeciálnej figuríne (chocking man).
- Organizačné zabezpečenie PP na pracovisku - traumatologický plán.
- Úrazy elektrickým prúdom, popálenina - PP.
- Úrazy "mechanické" (dopravné nehody, pád z výšok, zlomeniny, krvácanie) - PP.
- Niektoré náhle príhody neúrazové- ICHS, Epilepsia, cudzie teleso v dýchacích cestách – PP.
- Praktický nácvik vyslobodzovania, ošetrenia zlomeniny, popáleniny, krvácania.


Mám záujem byť informovaný, keď sa otvorí tento kurz

Upozorniť na nový termín kurzu
PREČO IBP?