Kurz 1. pomoci Bratislava


Rozsah kurzu:
8 hodín
Kategória kurzu:
Zdravotníctvo
Popis kurzu:

Poskytnutie prvej pomoci

Obsah kurzu:
Učebný plán kurzu 1.pomoci 8 hod. :
Teoretická časť: 3 hod.
• Úvod. Základné životné funkcie
• Liečba zlyhania základných životných funkcií
• Hlavné zásady pri poskytovaní prvej pomoci ( PP )
• Prvá pomoc pri bezprostredne život ohrozujúcich stavoch
• Popáleniny a prvá pomoc
• Prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom
• Dopravné nehody a prvá pomoc
• Prvá pomoc a traumatologický ( havarijný ) plán
Praktická časť: 5 hod.
• Praktický nácvik umelého dýchania a vonkajšej masáže srdca
• Praktický nácvik kompletného oživovania jedným záchrancom na
elektronicky kontrolovanej figuríne
• Nácvik tzv. Heimlichovho manévra na špeciálnej figuríne
(chocking man)
Skúška z poskytovania prvej pomoci: 0,30 minút
• Kontrolný test, praktická previerka zručností a vyhodnotenie
Materiálno-technické zabezpečenie IBP, s.r.o. pre kurz 1. pomoci tvorí :
 Figurína na kardiopulmonálnu resuscitáciu s možnosťou elektronickej kontroly na PC
 Figurína na nácvik uvoľnenia cudzieho telesa z dýchacích ciest
 Celotelová figurína s traumatickými poraneniami
 Predvádzacia lekárnička 1.p. pre použitie v simulovaných podmienkach
 Didaktická technikaMám záujem byť informovaný, keď sa otvorí tento kurz

Upozorniť na nový termín kurzu
PREČO IBP?