Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov


11. 12. – 12. 12. 2017
16 hodín
08:00 – 16:00
Prednášková miestnosť, Doprastav
Mlynské nivy 70, 82105 Bratislava
80 EUR (66.67 EUR bez DPH)
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Kurz organizujeme v zmysle §23 ods. 6 a §24 ods. 9 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov ( bezpečnostný technik a ABT je povinný absolvovať najmenej každých 5 rokov aktualizačnú odbornú prípravu). Program kurzu je zameraný na najnovšie zmeny v legislatíve BOZP a pracovného prostredia.

BONUS : účastníci získajú CD s aktuálnymi predpismi


Mgr. Simona Fančovičová
0911 775 600
fancovicova.simona@ibp.sk
Prihlásiť sa

Nenašli ste termín, ktorý vám vyhovuje? Pozrite si zoznam kurzov bez termínu.

PREČO IBP?