Základný kurz bezpečnostných technikov +1.pomoc+§20+workshop...


18. 9. – 1. 12. 2017
176 hodín
08:00 – 16:00
Prednášková miestnosť, Doprastav
Mlynské nivy 70, 82105 Bratislava
666 EUR (555 EUR bez DPH)
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Kurz organizujeme v zmysle § 23 zákona 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Kurz bezpečnostných technikov sa uskutoční v štyroch sústredeniach a končí sa záverečným overovaním vedomostí a vydaním osvedčenia. Podmienkou zaradenia do kurzu je ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

BONUS : účastníci získajú potvrdenie o absolvovaní kurzu 1.pomoci, certifikát §20, workshop "Stal sa úraz, čo robiť" a 20% zľavu na softvér eboz

Mgr. Simona Fančovičová
0911 775 600
fancovicova.simona@ibp.sk

1. sústredenie: 18.09. - 22.09.2017
2. sústredenie: 02.10. - 06.10.2017
3. sústredenie: 23.10. - 27.10.2017
4. sústredenie 27.11. - 01.12.2017
Overovanie vedomostí: 04.12.- 05.12.2017

Prihlásiť sa

Nenašli ste termín, ktorý vám vyhovuje? Pozrite si zoznam kurzov bez termínu.

PREČO IBP?