Kurzy pre odborníkov vykonávajúcich poučenie § 20 v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z.


20. 9. 2017
3 hodiny
Prednášková miestnosť, Doprastav
Mlynské nivy 70, 82105 Bratislava
35 EUR (29.17 EUR bez DPH)
Elektrotechnika

Program kurzov je zameraný na oboznamovanie bezpečnostných technikov, ABT a požiarnych technikov s právnymi predpismi v oblasti BOZP pri praci na elektrických zariadeniach a získanie odbornej spôsobilosti na výkon požadovanej práce. Na základe účasti na kurze bude účastníkom vydaný certifikát o odbornej spôsobilosti na §20.

Mgr. Romana Zemanovičová
0915 717 803
ibp@ibp.sk
Prihlásiť sa

Nenašli ste termín, ktorý vám vyhovuje? Pozrite si zoznam kurzov bez termínu.

PREČO IBP?