Kurz Lektor


4. 12. – 15. 12. 2017
100 hodín
Prednášková miestnosť, Doprastav
Mlynské nivy 70, 82105 Bratislava
200 EUR (166.67 EUR bez DPH)
Lektorské zručnosti

Kurz je určený pre školiteľov v oblasti BOZP, podnikových lektorov, bezpečnostných technikov, pre lektorov špeciálnych prosfesií. V kurze prednášajú odborníci na vzdelávanie dospelých. Kurz je zameraný na vzdelávanie a výcvik v oblasti lektorských zručností a prebieha prezenčnou a dištančnou formou. Končí sa overovaním vedomostí a vydaním osvedčenia, ktoré sa požaduje ako jedna z podmienok pre vydanie oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti BOZP dodávateľských spôsobom. Kurz je akreditovaný MŠ SR pod číslom : 2213/2014/94/1

Kurz sa otvára podľa záujmu a prebieha v dvoch sústredeniach:

1. týždeň - prezenčná forma

2. týždeň - dištančná forma

Mgr. Simona Fančovičová
0911 775 600
fancovicova.simona@ibp.sk

04.12. - 08.12.2017 - prezenčná forma
11.12. - 15.12.2017 - dištančná forma

Prihlásiť sa

Nenašli ste termín, ktorý vám vyhovuje? Pozrite si zoznam kurzov bez termínu.

PREČO IBP?