Celoslovenský aktualizačný seminár pre odborníkov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ergonómie, ochrany zdravia a ochrany pred požiarmi


Rozsah kurzu:
3 dni
Kategória kurzu:
Semináre
Popis kurzu:

Na seminári budú účastníci oboznámení s legislatívnymi zmenami právnych a ostatných predpisov v oblasti BOZP, s riešením konkrétnych prípadov z praxe. Súčasťnou obsahového zamerania je aj výmena praktických skúseností z oblasti bezpečnosti práce, technických zariadení, ergonómie, hygieny, pracovného prostredia a ochrany pred požiarmi.

Miesto : Podbanské Hotel Permon, zvýhodnené ceny ubytovania : 84 € jednolôžková/dvojlôžková izba obsadená jednou osobou,

46 € dvoj až trojlôžková izba

Pri ubytovaní budú uprednostňovaní účastníci skôr prihlásení v rámci kapacity zariadenia. Ubytovanie sa platí hotelu na mieste konania avšak rezerváciu je potrebné nahlásiť IBP. Účastníci seminára majú vstup do vodného sveta zdarma. V kalkulácii sú zahrnuté náklady na zabezpečenie seminára, honoráre lektorov, občerstvenie, stravovanie, zborník, doprava mikrobusom (mikrobus st. Liptovský Mikuláš - hotel a späť)

Mám záujem byť informovaný, keď sa otvorí tento kurz

Upozorniť na nový termín kurzu