Celoslovenský aktualizačný seminár pre odborníkov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ergonómie, ochrany zdravia a ochrany pred požiarmi


11. 10. – 13. 10. 2017
3 dni
Kongresová miestnosť, Grand Hotel Permon
Vysoké Tatry, Podbanské, 032 42 Podbanské
205 EUR (170.83 EUR bez DPH)
Semináre

Na seminári budú účastníci oboznámení s legislatívnymi zmenami právnych a ostatných predpisov v oblasti BOZP, s riešením konkrétnych prípadov z praxe. Súčasťnou obsahového zamerania je aj výmena praktických skúseností z oblasti bezpečnosti práce, technických zariadení, ergonómie, hygieny, pracovného prostredia a ochrany pred požiarmi.

Miesto : Podbanské Hotel Permon, zvýhodnené ceny ubytovania : 84 € jednolôžková/dvojlôžková izba obsadená jednou osobou,

46 € dvoj až trojlôžková izba

Pri ubytovaní budú uprednostňovaní účastníci skôr prihlásení v rámci kapacity zariadenia. Ubytovanie sa platí hotelu na mieste konania avšak rezerváciu je potrebné nahlásiť IBP. Účastníci seminára majú vstup do vodného sveta zdarma. V kalkulácii sú zahrnuté náklady na zabezpečenie seminára, honoráre lektorov, občerstvenie, stravovanie, zborník, doprava mikrobusom (mikrobus st. Liptovský Mikuláš - hotel a späť)

Mgr. Romana Zemanovičová
0915 717 803
ibp@ibp.sk
Prihlásiť sa

Nenašli ste termín, ktorý vám vyhovuje? Pozrite si zoznam kurzov bez termínu.