Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany


16. 10. – 24. 11. 2017
120 hodín
08:00 – 16:00
Prednášková miestnosť, Doprastav
Mlynské nivy 70, 82105 Bratislava
440 EUR (366.67 EUR bez DPH)
Ochrana pred požiarmi

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany sa uskutočňuje v zmysle §11 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov v rozsahu troch týždňových sústredení. Na záver získa účastník potvrdenie o absolvovaní základnej odbornej prípravy technika PO, ktoré je potrebné predložiť skúšobnej komisii na krajskom riaditeľstve HaZZ. Pre účastníkov z Bratislavského kraja organizačne zabezpečíme aj skúšku odbornej spôsobilosti. Podmienkou zaradenia do odbornej prípravy je ukončené úplné stredné vzdelanie.

BONUS: účastníci získajú príručku protipožiarnej bezpečnosti a ochrany

Mgr. Romana Zemanovičová
0915717803
ibp@ibp.sk

1. sústredenie: 16.10. - 20.10.2017
2. sústredenie: 06.11. - 10.11.2017
3. sústredenie: 20.11. - 24.11.2017

Prihlásiť sa

Nenašli ste termín, ktorý vám vyhovuje? Pozrite si zoznam kurzov bez termínu.