Príprava ku skúškam na ABT


Rozsah kurzu:
16 hodín
Kategória kurzu:
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Popis kurzu:

Prípravu organizujeme pre bezpečnostných technikov minimálne s dvojročnou praxou, ktorí sa prihlásili na vykonávanie skúšky podľa § 24 zákona 124/2006 Z.z o BOZP v znení neskorších predpisov na získanie kvalifikácie autorizovaného bezpečnostného technika.

BONUS : účastníci získajú CD s aktuálnymi predpismi

Mám záujem byť informovaný, keď sa otvorí tento kurz

Upozorniť na nový termín kurzu
PREČO IBP?