Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov


05. - 06.05.2020
Záujemca o kurz

Vyplňte, pokiaľ sa budete zúčastňovať našich kurzov ako zamestanec tejto spoločnosti.

(musí obsahovať 8 číslic)

16 hodín
od 8:00 do 15:00
Školiace stredisko, Doprastav Bratislava, Doprastav
Mlynské nivy 70, 82105 Bratislava
66,67 EUR (80,00 s 20% DPH)
58,33 EUR (70,00 s 20% DPH) - Klubová cena platí pre členov klubu IBP.
Stanislav Baláž
0911177515
balaz@ibp.sk
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci BOZP - odborné kurzy

Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov

 

Kurz Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov organizujeme v zmysle § 23 ods. 6 a  § 24 ods. 10 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov pre bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov, ktorí sú povinní absolvovať najmenej každých päť rokov aktualizačnú odbornú prípravu.

Program kurzu Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov je zameraný na najnovšie zmeny v legislatíve BOZP a pracovného prostredia v zmysle vyhlášky č. 356/2007 Z.z.

 

BONUS:účastníci získajú CD s aktuálnymi predpismi