Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov - § 21, § 22, § 23, § 24


29.01.2020
Záujemca o kurz

Vyplňte, pokiaľ sa budete zúčastňovať našich kurzov ako zamestanec tejto spoločnosti.

(musí obsahovať 8 číslic)

8 hodín
Školiace stredisko, Doprastav Bratislava, Doprastav
Mlynské nivy 70, 82105 Bratislava
45,83 EUR (55,00 s 20% DPH)
41,67 EUR (50,00 s 20% DPH) - Klubová cena platí pre členov klubu IBP.
Simona Fančovičová
0911 775 600
fancovicova.simona@ibp.sk
Pozor, kurz sa už uskutočnil. Môžete sa prihlásiť na tieto termíny:

Aktuálne nie sú vytvorené žiadne ďalšie termíny.

Elektrotechnika

Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov - § 21, § 22, § 23, § 24

 

Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov - § 21, § 22, § 23, § 24 je určená pre osoby vykonávajúce činnosti na technických zariadeniach elektrických a je organizovaná na základe schváleného projektu Národným inšpektorátom práce pod č. oprávnenia VVZ-0629/07-05.1 a VVZ-0608/07-05.2

Cieľom aktualizačnej odbornej prípravy elektrotechnikov - § 21, § 22, § 23, § 24  je oboznámiť účastníkov s novými právnymi predpismi a zmenami v BOZP, technickými normami a ich uplatňovaním v praxi v zmysle § 16 ods. 8 zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZPv znení neskorších predpisov, vyhl. č. 356/2007 Z.z. a vyhl. č. 508/2009 Z.z.  

Program a obsah vzdelávania je pre celú skupinu odborníkov a je v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z vyhlášky č. 356/2007 Z.z. na aktualizačnú odbornú prípravu. 

Podmienkou platnosti osvedčenia je potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti účastníka podľa § 16ods. 2 písm. c) zákona 124/2006 v znp.