Elektrotechnické minimum (§ 21) pre neelektrikárov


Máj 2020
Záujemca o kurz

Vyplňte, pokiaľ sa budete zúčastňovať našich kurzov ako zamestanec tejto spoločnosti.

(musí obsahovať 8 číslic)

400 hodín
Ilkovičova 3, 812 09 Bratislava - STU FEI
750,00 EUR (900,00 s 20% DPH)
Simona Fančovičová
0911 775 600
fancovicova.simona@ibp.sk
Elektrotechnika

Elektrotechnické minimum (§ 21 - elektrotechnik) pre neelektrikárov (osoby bez elektrotechnického vzdelania) 


 

Elektrotechnické minimum (§ 21 - elektrotechnik) pre neelektrikárov (osoby bez elektrotechnického vzdelania) je nadstavbové štúdium pre získanie základného elektrotechnického vzdelania potrebného k získaniu osvedčenia o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov s celoštátnou platnosťou. 
Kurz Elektrotechnické minimum (§ 21 - elektrotechnik) pre neelektrikárov je akreditovaný MŠ SR pod číslom: 2213/2017/99/1. 
Cena zahŕňa nadstavbové štúdium, učebné materiály, vydanie osvedčenia o elektrotechnickom minime, osvedčenia na § 21 (č. oprávnenia NIP: VVZ-0629/07-05.1) a potvrdenia o absolvovaní kurzu poskytovania prvej pomoci pri zásahu elektrickým prúdom.

Elektrotechnické minimum (§ 21 - elektrotechnik) pre neelektrikárov:

Minimálne požiadavky na vstupné vzdelanie uchádzača:

 

- stredné odborné vzdelanie bez maturity s výučným listom
- úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou
- úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou a výučným listom

 

Prezenčná výučba v učebniach a laboratóriách Fakulty elektrotechniky a informatiky STU Bratislava: spolu 200 vyučovacích hodín (vyučovacia hodina 45 minút) len v piatky a soboty (okrem sviatkov)
 

Dištančná forma - individuálne diaľkové štúdium E-learning: spolu 200 vyučovacích hodín