Kurzy elektrotechnikov s preskúšaním na § 21, § 22, § 23 v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z.


29. - 30.01.2020
Záujemca o kurz

Vyplňte, pokiaľ sa budete zúčastňovať našich kurzov ako zamestanec tejto spoločnosti.

(musí obsahovať 8 číslic)

24 hodín
Školiace stredisko, Doprastav Bratislava, Doprastav
Mlynské nivy 70, 82105 Bratislava
75,00 EUR (90,00 s 20% DPH)
66,67 EUR (80,00 s 20% DPH) - Klubová cena platí pre členov klubu IBP.
Simona Fančovičová
0911 775 600
fancovicova.simona@ibp.sk
Pozor, kurz sa už uskutočnil. Môžete sa prihlásiť na tieto termíny:

Aktuálne nie sú vytvorené žiadne ďalšie termíny.

Elektrotechnika

Kurz elektrotechnikov s preskúšaním na § 21, § 22, § 23

 

Kurz elektrotechnikov s preskúšaním na § 21, § 22, § 23 realizujeme v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. na základe schváleného projektu Národným inšpektorátom práce pod č. oprávnenia VVZ-0629/07-05.1.

 

Kurz elektrotechnikov na § 21, § 22, § 23 je určený pre pracovníkov, ktorí budú vykonávať funkciu elektrotechnikov. Program kurzov na § 21, § 22, § 23 je zameraný na oboznamovanie účastníkov s právnymi predpismi v oblasti BOZP pri práci na elektrických zariadeniach a s ich povinnosťami vyplývajúcimi z týchto predpisov.

 

Po úspešnom absolvovaní kurzu elektrotechnikov na § 21, § 22, § 23 účastníci získajú osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike s celoštátnou platnosťou. Pre získanie osvedčenia bez obmedzenia napätia a osvedčenia pre objekt s nebezpečenstvom výbuchu (B) je príplatok za každé 30,00 € s DPH.

 

BONUS: účastníci získajú príručku - Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov

 

§ 21 - elektrotechnik (18 hodín)

 

§ 22 - samostatný elektrotechnik (21 hodín)

 

§ 23 - elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky (24 hodín)

 

Príloha č. 11 k vyhláške č. 508/2009 Z. z.