Stal sa úraz, čo robiť? - Trestnoprávna zodpovednosť vedúcich zamestnancov v BOZP


29.01.2020
Záujemca o kurz

Vyplňte, pokiaľ sa budete zúčastňovať našich kurzov ako zamestanec tejto spoločnosti.

(musí obsahovať 8 číslic)

6 hodín
od 8:00 do 14:00
Školiace stredisko, Doprastav Bratislava, Doprastav
Mlynské nivy 70, 82105 Bratislava
70,83 EUR (85,00 s 20% DPH)
66,67 EUR (80,00 s 20% DPH) - Klubová cena platí pre členov klubu IBP.
Stanislav Baláž
0911177515
balaz@ibp.sk
Pozor, kurz sa už uskutočnil. Môžete sa prihlásiť na tieto termíny:

Aktuálne nie sú vytvorené žiadne ďalšie termíny.

Semináre

Seminár z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Praktické rady a riešenia.

Stal sa úraz - čo robiť?

- riešenie pracovných úrazov na území Slovenka - postup

- spôsob hlásenia a tlačivá

- chyby v hláseniach

- pracovný úraz v zahraničí v členskom štáte EU


 

Trestnoprávna zodpovednosť vedúcich zamestnancov a BOZP

- povinnosti za BOZP v zmluvný záväzok vedúceho zamestnanca - zákonník práce a zákon o BOZP

- plnenie si povinností v oblasti BOZP a ich preukazovanie

- chyby vedúcich zamestnancov a nepovolený prenos zodpovednosti

- trestné sadzby za neplnenie si povinností v zmysle trestného zákona