nákrčník R-shield eshop.ibp.sk

Základné požiadavky na bezpečnosť detského ihriska - Bratislava


16.01.2020
Záujemca o kurz

Vyplňte, pokiaľ sa budete zúčastňovať našich kurzov ako zamestanec tejto spoločnosti.

(musí obsahovať 8 číslic)

4 hodiny
od 8:00 do 13:00
Aula Dionýza Ilkoviča STU, STU - Mýtna 36
Mýtna 36, 811 07 Bratislava
35,00 EUR (42,00 s 20% DPH)
Stanislav Baláž
0911177515
balaz@ibp.sk
Pozor, kurz sa už uskutočnil. Môžete sa prihlásiť na tieto termíny:

Aktuálne nie sú vytvorené žiadne ďalšie termíny.

Semináre

Nové povinnosti vlastníkov a prevádzkovateľov detských ihrísk. - Nový zákon č. 371/2019 Z. z. účinný od 01.01.2020

 

Cieľom seminára je poskytnúť aktuálne informácie z odbornej problematiky bezpečnosti detských ihrísk pre širokú verejnosť

 

Pozvánka - Bratislava           Prihláška na stiahnutie - Bratislava

 

v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR

 

- Informácia o novom zákone č. 371/2019 Z.z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

účinný od  01.01.2020

    - Základné požiadavky na bezpečnosť detského ihriska

    - Základné povinnosti vlastníka detského ihriska

    - Označenie detského ihriska

    - Evidencia úrazov

    - Kontrola detského ihriska – vstupná, pravidelná

    - Dohľad, priestupky, iné správne delikty a ukladanie pokút

    - Vyhláška MH SR, ktorá ustanoví podrobnosti o obsahu, rozsahu a vykonávaní odborného vzdelávania, aktualizačného odborného vzdelávania, odbornej skúšky, zložení a činnosti skúšobnej komisie

    Mgr. Veronika Virághová, riad. odb. ochrany spotrebiteľa, MH SR

    Mgr. Ivana Pavlovská, odb. ochrany spotrebiteľa, MH SR

 

- Bezpečnosť na detských ihriskách a rekreačných športoviskách

    - Zariadenia a povrch detských ihrísk

    - Praktické skúsenosti s bezpečnosťou detských ihrísk

    - Odborná spôsobilosť na výkon pravidelnej kontroly detského ihriska

    - Odborné vzdelávanie realizované orgánom certifikujúcim osoby

     Ing. Samuel Maljarčik, ústredný inšpektor DOK/STA, Technická Inšpekcia, a.s.,  BA