Základný kurz bezpečnostných technikov +1.pomoc+§20+workshop...


19. 2. – 27. 4. 2018
176 hodín
08:00 – 16:00
Prednášková miestnosť, Doprastav
Mlynské nivy 70, 82105 Bratislava
600 EUR (500 EUR bez DPH)
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Kurz organizujeme v zmysle § 23 zákona 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Kurz bezpečnostných technikov sa uskutoční v štyroch sústredeniach a končí sa záverečným overovaním vedomostí a vydaním osvedčenia. Podmienkou zaradenia do kurzu je ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

BONUS : účastníci získajú potvrdenie o absolvovaní kurzu 1.pomoci, certifikát §20, workshop "Stal sa úraz, čo robiť" a 20% zľavu na softvér eboz

Stanislav Baláž
0911 177 515
balaz@ibp.sk

1. sústredenie 19.02. - 23.02.2018
2. sústredenie 05.03. - 09.03.2018
3. sústredenie 09.04. - 13.04.2018
4. sústredenie 23.04. - 27.04.2018
overovanie vedomostí: 02.05.- 03.05.2018

Prihlásiť sa

Nenašli ste termín, ktorý vám vyhovuje? Pozrite si zoznam kurzov bez termínu.

PREČO IBP?