RE-PAS

Pre záujemcov o rekvalifikáciu poskytujeme možnosť absolvovať vybrané vzdelávacie aktivity z našej ponuky aj prostredníctvom programu RE-PAS, ktoré prepláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny zabezpečuje poskytovanie príspevkov na rekvalifikáciu uchádzačom o zamestnanie.

Uchádzač o zamestnanie, ktorý má problém uplatniť sa na trhu práce, si môže zvoliť druh pracovnej činnosti, na ktorú sa chce rekvalifikovať a poskytovateľa rekvalifikácie, ktorý má požadovanú rekvalifikáciu zrealizovať.

Rekvalifikácia je príprava uchádzačov o zamestnanie na uplatnenie sa na trhu práce s cieľom nadobudnutia vedomostí, schopností a zručností vo vzdelávacom (rekvalifikačnom) kurze, ktorý zrealizuje poskytovateľ rekvalifikácie. Rekvalifikáciu je možné absolvovať len na území Slovenskej republiky.... Viac sa dočítate na stránke www.upsvar.sk

 


Stanislav Baláž - Vzdelávanie
Tel.: 0911 177 515
E-mail: balaz@ibp.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školenia a kurzy BOZP