nákrčník R-shield eshop.ibp.sk

Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., vznikla v roku 2003 ako jedna z prvých akreditovaných organizácií na Slovensku s cieľom vykonávať vzdelávanie a poskytovať profesionálne a komplexné služby v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdravia pri práci, poskytovania prvej pomoci, ochrany pred požiarmi a pracovných zdravotných služieb.

Naše služby poskytujeme s dôrazom na najvyššiu odbornosť a kvalitu s profesionálnym prístup k našim klientom, ktoré garantujeme neustále sa rozrastajúcou základňou s viac ako 90 000 vyškolených a spokojných klientov od roku 2003. Sme zakladatelia Komory BOZP a OPP: https://komorabozp.sk/, sme akreditovaná a rokmi uznávaná inštitúcia a lojalita a partnerstvo je na našom prvom mieste.

Predmetom našej činnosti je najmä organizovanie kurzov, školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, lektorská činnosť, vykonávanie odbornej prípravy na úseku požiarnej ochrany, poskytovanie bezpečnostnotechnickej služby, vykonávame samostatne dodávateľským spôsobom činnosť pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2 - dohľad nad  pracovnými podmienkami v zmysle zákona č. 289/2017 Z.z.

Vzdelávanie: Organizujeme kurzy bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov, odbornú prípravu technikov požiarnej ochrany, kurzy lektorských zručností, kurzy pre elektrotechnikov, NOVINKOU je možnosť získať elektrotechnické oprávnenie na § 21 A do 1000 V aj bez elektrotechnického vzdelania, zabezpečíme pre Vás povinné opakované školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, aktualizačné školenia, ktoré sú akreditované Národným inšpektorátom práce, Ministerstvom vnútra SR, Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom zdravotníctva SR.

Pomáhame: Pre nás v IBP sú bezpečnosť a vzdelávanie veľmi dôležité a zároveň vieme oceniť kvalitu a odbornosť aj pri iných projektoch. Preto sme sa rozhodli pravidelne finančne podporovať nádherný program - Tvoj BUDDY: tvojbuddy.sk, ktorý prepája dobrovoľníkov s deťmi z detských domovov, ktorí sa im dlhodobo venujú a pomáhajú im vykročiť do samostatného života.
„Veríme, že každý si zaslúži dostať v živote šancu, aby mohol žiť samostatne a plnohodnotne. Práve BUDDY dobrovoľníci môžu v živote detí z detských domovov znamenať ten zásadný rozdiel, medzi úspechom a neúspechom. Preto si myslíme, že celý program je veľmi zmysluplný a hodnotný.“ Milan Fančovič, riaditeľ IBP

Budeme radi, ak sa tiež rozhodnete podporiť program Tvoj BUDDY. Viac sa o ňom dozviete na tvojbuddy.sk 

Dodávateľské služby: Prečo si vybrať Inštitút bezpečnosti práce?

1. Komplexnosť: Zabezpečíme všetky zákonné školenia pre zamestnancov aj dohodárov na jednom mieste. Vypracujeme Vám a pravidelne budeme aktualizovať celú dokumentáciu, vykonávať povinné osobné obhliadky. Pomôžeme Vám bojovať s fluktuáciou zamestnancov, pravidelne ľudí školiť a rozvíjať ich potenciál.

2. Flexibilita: Okrem osobných školení ponúkame tiež online školenia cez internet. Už si nemusíme pozývať bezpečnostného a požiarneho technika na osobné preškolenie novoprijatých  i stálych zamestnancov. Po absolvovaní online kurzu si môžete hneď vytlačiť certifikát.

3. Profesionalita: Odbornosť a kvalita je našou prioritou, v oblasti bezpečnosti práce a vzdelávania máme 30-ročné skúsenosti. Spolupracujeme s uznávanými autoritami. Sme Vašou zárukou a kľudným spánkom.

4. Cena: Ponúkame Vám splnenie si všetkých zákonných povinností za partnerskú cenu. Nastavili sme procesy tak, že poskytujeme školenia a kurzy tak väčšej, ako i malej firme za najvýhodnejšiu cenu na trhu. Pre našich klientov ponúkame doplnkové služby za bezkonkurenčné ceny. Potrebujete kurz prvej pomocí, revíziu zariadení, hasiaci prístroj, skúšku na alkohol, či lekárničku? U nás nájdete všetko na jednom mieste.

 S čím Vám vieme pomôcť?

Vypracovanie dokumentácie BOZP (posudzovanie rizík, smernica BOZP, skladovanie, prevádzkové poriadky, traumatologický plán, zobrazovacie jednotky, vedenie vozidla, politika BOZP, poskytovanie osobných ochranných pracovných pomôcok, alkohol, nočná práca, postup pri úraze, zásady vo výškach a ďalšie)

Vypracovanie dokumentácie OPP (požiarne poplachové smernice, požiarny evakuačný plán, požiarna identifikačná karta, požiarna kniha, projekt požiarnej bezpečnosti stavieb a ďalšie) 

Vypracovanie dokumentácie PZS (vstupný audit, hodnotenie rizík, kategorizácia pracovných činností, prevádzkové poriadky, smernica na lekárske preventívne prehliadky a ďalšie)

Šetrenie pracovných úrazov

Zastupovanie pri kontrolách dozoru (inšpektorát práce, hasiči, regionálny úrad verejného zdravotníctva)

Cvičný požiarny poplach

Kontroly BOZP na pracoviskách (dodržiavanie zásad, nosenie ochranných prostriedkov, stav pracoviska, kontrola požívanie drog a alkoholu)

Koordinácia BOZP na stavenisku  

Vypracovanie plánu BOZP (stavenisko)

Preventívne protipožiarne prehliadky

Práce vo výškach (predaj prostriedkov osobného zabezpečenia, vypracovanie technologických postupov pre práce vo výškach)

Predaj protipožiarneho príslušenstva

Kontroly hasiacich prístrojov, hydrantov a požiarnych hadíc

Revízie elektrických, zdvíhacích a plynových zariadení (elektrické spotrebiče, inštalácie, žeriavy, brány sporáky, rozvody a mnohé ďalšie)

Kurzy prvej pomoci (akreditovaný ministerstvom zdravotníctva)

Bezpečnostné značenie (označenie schodov, hasiacich prístrojov, hydrantov, únikových ciest a východov, hydrantov, ohlasovní požiarov a mnohé ďalšie)

Školenia bežne aj v angličtine alebo v nemčine:

·         oboznamovanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov o bezpečnosti práce

·         školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov o ochrane pred požiarmi

·         školenie vodičov referentských vozidiel

·         školenie vo výškach a nad voľnou hĺbkou/horolezeckou technikou

·         školenie na chemické faktory

·         školenie zemných prác

·         školenie vodičov nákladnej dopravy

·         školenie elektrotechnikov (základné, aktualizačné, opakované)

·         školenie civilnej ochrany

·         protipožiarnych hliadok

·         overovanie vedomostí

Ergonómia práce (posudzovanie pracovísk, navrhovanie opatrení v záujme predchádzanie vzniku chorôb z povolania)

Organizovanie spoločenských podujatí na tému BOZP, PO, PZS (podujatia s vyšším počtom osôb, deň BOZP)

Nenašli ste niečo v našej ponuke?

Neváhajte nás kontaktovať. Ďakujeme za Vašu prejavenú dôveru, tešíme sa na Vás kolektív IBP.

 

Školiace stredisko a kancelárie - Bratislava:
Mlynské nivy 70
821 05 Bratislava
Tel.: 02/55 566 498
Email: ibp@ibp.sk
Školiace stredisko a kancelárie - Žilina:
Martina Rázusa 23A/8336 (PP)
010 01 Žilina
Email: ibp@ibp.sk
Školiace stredisko a kancelárie - Košice:
Košťova 1 (VŠBM)
040 01 Košice
Tel.: 02/55 566 498
Email: ibp@ibp.sk
IT, technická podpora:
Email: itpodpora@ibp.sk
Stanislav Baláž
Tel.: 0911 177 515
Služby BOZP, OPP a PZS - západoslovenský región:
Ing. Tomáš Vyskoč
Tel.: 0910 917 751
Služby BOZP, OPP a PZS - stredoslovenský región:
Ing. Ľuboš Duhančík, MBA
Tel.: 0905 257 619
Služby BOZP, OPP a PZS - východoslovenský región:
Ing. Ľuboš Duhančík, MBA
Tel.: 0905 257 619
Vzdelávanie:
Email: vzdelavanie@ibp.sk
Mgr. Simona Štefula Fančovič
Tel.: 0911 775 600
Martina Vizváryová
Tel.: 0905 812 407
Stanislav Baláž
Tel.: 0911 177 515

Fakturačné údaje:
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.

Jána Stanislava 3010/1
841 05 Bratislava
IČO: 35859857
IČ DPH: SK2020226846

č. účtu: 2625768457/1100
IBAN: SK77 1100 0000 0026 2576 8457
SWIFT: TATRSKBX

Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Odd. s.r.o., vložka č. 29036/B

Ekonomické záležitosti a fakturácie:
Email: faktury@ibp.sk
Mgr. Anna Orlová Tel.: 0905 688 562
Ing. Gabriela Fančovičová
Tel.: 0915 717 804