Zákonné oboznamovanie z predpisov BOZP a OPP

hour_glass
3 hodiny
Rozsah kurzu
map-location
Bratislava, Žilina, Košice, Kdekoľvek
Miesto konania
price-tag
20,00 € bez DPH (24,00 € s 20% DPH)
Cena
Prezenčne
Prezenčne
Prezenčná forma štúdia
Video kurz
Video kurz
V reálnom čase cez PC, tablet alebo smartfón.

Zo zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci č. 124/2006 Z. z. vyplýva povinnosť pre zubných lekárov a ich zamestnancov absolvovať oboznamovanie z predpisov bezpečnosti práce s overením vedomostí raz za dva roky (§ 7, ods. 5) a táto povinnosť platí aj v oblasti predpisov z ochrany pred požiarmi (§ 4 písm. e) zákona č. 214/2001 o ochrane pred požiarmi a § 24 vyhla. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii.

Každé oboznamovanie je ukončené povinným overením znalostí formou písomného testu, na základe ktorého účastníci získavajú certifikát o absolvovaní oboznamovania na dva roky.

Kurz je vedený naším dlhoročným lektorom Ing. Tiborom Račkom.

Priebeh kurzu:

 • cca 5 dní pred začatím kurzu každý prihlásený účastník obdrží e-mailom prístupové údaje k online kurzu
 • v deň kurzu sa účastníci pripoja na kurz prostredníctvom svojho PC, NB alebo mobilného telefónu (pripojených môže byť aj viacero účastníkov naraz na 1 zariadení)
 • po absolvovaní kurzu je potrebné, aby každý účastník odoslal vyplnené a podpísané protokoly o overení znalostí z predpisov o BOZP a protokol o overení znalostí z predpisov o ochrane pred požiarmi poštou  na adresu IBP, s.r.o. 
 • po doručení protokolov budú účastníkom zaslané e-mailom certifikáty o absolvovaní kurzu 

Aktuality

 


Celoslovenský aktualizačný seminár pre odborníkov z oblasti BOZP, ergonómie a PO
Termín: 12. - 14.10.2022 prihlásiť sa
Program a pozvánka
 


Elektrotechnické minimum (§ 21) pre neelektrikárov - online
Termín: 30.09. - 03.12.2022 - prihlásiť sa


Základný kurz bezpečnostných technikov - online
Termín: 26.09. - 21.10.2022 - prihlásiť sa


Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany - online
Termín: 19.09. - 28.10.2022 - prihlásiť sa


Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany - online
Termín: 14. - 16.11.2022 prihlásiť sa


Aktualizačná odborná príprava BT a ABT - videokurz
Termín: 06. - 07.12.2022 - prihlásiť sa


Kurz elektrotechnikov s preskúšaním na § 21 v zmysle Vyhl. č. 508/2009 Z. z.
Termín: 22. - 23.11.2022 prihlásiť sa


Kurz elektrotechnikov s preskúšaním na § 22 v zmysle Vyhl. č. 508/2009 Z. z.
Termín: 22. - 23.11.2022 prihlásiť sa


Kurz elektrotechnikov s preskúšaním na § 23 v zmysle Vyhl. č. 508/2009 Z. z.
Termín: 22. - 23.11.2022 prihlásiť sa


Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov - § 21, § 22, § 23, § 24 v zmysle Vyhl. č. 508/2009 Z. z.
Termín: 22.11.2022 prihlásiť sa


Odborná príprava zamestnancov exponovaných prachu s obsahom azbestu pri práci
Termín: 18.10.2022 prihlásiť sa


Odborná príprava na prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami
Termín: 04.10.2022 prihlásiť sa
Termín: 22.11.2022 prihlásiť sa


E-learning aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a ABT
Môžete absolvovať z pohodlia domova kedykoľvek cez PC, notebook, tablet, alebo smartfón - prihlásiť sa

Ponúkame Vám komplexné služby BOZP, PO a PZS v celej SR pre každého

 • Služby bezpečnosti práce, ochrany zdravia a požiarnej ochrany
 • Pracovná zdravotná služba - PZS, prevádzkové poriadky
 • Životné prostredie - spracovanie hlásení, poradenstvo
 • Koordinácia BOZP na stavenisku, spracovanie plánu BOZP
 • Kompletné riešenia prác vo výškach, predaj príslušenstva
 • Revízie technických zariadení - elektrika, plyn, tlak, zdvih
 • Kurzy poskytovania prvej pomoci
 • Kurzy ručné motorové reťazové píly
 • Kurzy vysokozdvižných vozíkov
 • Kurzy lešenárov
 • E-learning BOZP a OPP, vodiči, elektrotechnici, vlastné kurzy
 • Predaj a kontroly hasiacich prístrojov, hydrantov, príslušenstva