Celoslovenský aktualizačný seminár pre odborníkov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ergonómie, ochrany zdravia a ochrany pred požiarmi

calendar
13. - 15.10.2021
Termín konania
map-location
Podbanské
Miesto konania
map-location
Kongresová miestnosť, Grand Hotel Permon, Vysoké Tatry, Podbanské
Miesto konania
price-tag-klub-ibp
160,00 € bez DPH (192,00 € s 20% DPH)
Cena pre členov klubu IBP
price-tag
170,00 € bez DPH (204,00 € s 20% DPH)
Cena
Prezenčne
Prezenčne
Prezenčná forma štúdia
Seminár
Seminár
Záujemca o kurz

Vyplňte, pokiaľ sa budete zúčastňovať našich kurzov ako zamestanec tejto spoločnosti.

(musí obsahovať 8 číslic)

Kontaktná osoba:
Simona Štefula Fančovič
0911 775 600

Celoslovenský aktualizačný seminár pre odborníkov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ergonómie, ochrany zdravia a ochrany pred požiarmi


Na celoslovenskom aktualizačnom seminári pre odborníkov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ergonómie, ochrany zdravia a ochrany pred požiarmi budú účastníci oboznámení s legislatívnymi zmenami právnych a ostatných predpisov v oblasti BOZP, s riešením konkrétnych prípadov z praxe
Súčasťou obsahového zamerania je aj výmena praktických skúseností z oblasti bezpečnosti práce, technických zariadení, ergonómie, hygieny, pracovného prostredia a ochrany pred požiarmi.

Miesto : kdekoľvek alebo v Podbanskom Grand Hotel Permon****