Koreňové príčiny - riešenie koreňových príčin

calendar
20. - 22.06.2022
Termín konania
clock
8:00 - 15:00
Čas konania
hour_glass
40 hodín
Rozsah kurzu
map-location
Video kurz,
Miesto konania
price-tag-klub-ibp
325,00 € bez DPH (390,00 € s 20% DPH)
Cena pre členov klubu IBP
price-tag
350,00 € bez DPH (420,00 € s 20% DPH)
Cena
Prezenčne
Prezenčne
Prezenčná forma štúdia
Video kurz
Video kurz
V reálnom čase cez PC, tablet alebo smartfón.
Vami vybraný termín:
20. - 22.06.2022 Termín konania 8:00 - 15:00
Čas konania
Bratislava - Prezenčne Prezenčne Video kurz Video kurz
350,00 € bez DPH (420,00 € s 20% DPH)
325,00 € bez DPH (390,00 € s 20% DPH) klub IBP
Záujemca o kurz

(musí obsahovať 8 číslic)

Kontaktná osoba: vzdelavanie@ibp.sk, 0905 812 407
Ďalšie termíny: Aktuálne neprebiehajú žiadne ďalšie kurzy

Kurz prebieha v trvaní 3 pracovných dní nasledovným spôsobom:

20.06.2022 online cez aplikáciu Zoom (pripájať sa môžete odkiaľkovek)
21.06.2022 online cez aplikáciu Zoom (pripájať sa môžete odkiaľkovek)
22.06.2022 prezenčne na adrese Mlynské nivy 70, 821 05 Bratislava

Na prezenčnej časti sa preberá praktická časť - výpočty koreňových príčin.

Účasť povinná na všetkých 3 dňoch školenia.

Na kurze Koreňové príčiny sa účastníci naučia riešiť akúkoľvek situáciu pomocou koreňových príčin vrátane výpočtu, určenia zodpovednosti a viny v konkrétnom prípade s percentuálnym vyhodnotením, kto a akou mierou sa na uvedenom prípade podieľal.

Účastník má možnosť si zakúpiť skriptá vypracované lektorom za špeciálnu cenu. 
Skriptá - cena 150€ za kus a pre účastníka kurzu: 80€ za kus

• Teória rizika vzniku pracovných úrazov ( človek, stroj, prostredie)
• Oboznámenie sa s modelom riešenia a postupnosťou krokov
• Dôležité pojmy pre teóriu hodnotenia jednotlivých krokov v modeli
• Rozpoznávanie aktívnych a pasívnych udalostí v modeli
• Hodnotenie jednotlivých úrovní v modeli potrebných pre hodnotenie presnosti
• Oprávnenosť konania a kauzálna závislosť
• Proces kvalitatívneho premýšľania
• Zostavenie modelu riešenia v jednotlivých krokoch
• Zisťovanie, ktorý krok v modeli musí zostať a ktorý môžeme opustiť, aby sme dosiahli presnosť riešenia
• Kvantitatívne hodnotenie každého kroku v modeli – určenie zodpovednosti a viny
• Určovanie príčinných reťazcov smerujúcich k riešeniu koreňových príčin
• Praktické cvičenia k niektorým témam spojené s výpočtami
• Finálne zostavenie jedného prípadu až po určenie zodpovednosti a viny
• Záverečná práca každého účastníka – samostatné riešenie celého prípadu
• Doklad o tom, že účastník absolvoval celý kurz riešenia koreňových príčin vrátane výpočtu

Aktuality

Elektrotechnické minimum (§ 21) pre neelektrikárov - online
Termín: 30.09. - 03.12.2022 - prihlásiť sa


Základný kurz bezpečnostných technikov - online
Termín: 26.09. - 21.10.2022 - prihlásiť sa


Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany - online
Termín: 19.09. - 28.10.2022 - prihlásiť sa


Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany - online
Termín: 26. - 28.09.2022 prihlásiť sa
Termín: 14. - 16.11.2022 prihlásiť sa


Aktualizačná odborná príprava BT a ABT - videokonferencia
Termín: 07. - 08.09.2022 - prihlásiť sa
Termín: 06. - 07.12.2022 - prihlásiť sa


Kurz elektrotechnikov s preskúšaním na § 21 v zmysle Vyhl. č. 508/2009 Z. z.
Termín: 19. - 20.09.2022 prihlásiť sa
Termín: 22. - 23.11.2022 prihlásiť sa


Kurz elektrotechnikov s preskúšaním na § 22 v zmysle Vyhl. č. 508/2009 Z. z.
Termín: 19. - 20.09.2022 prihlásiť sa
Termín: 22. - 23.11.2022 prihlásiť sa


Kurz elektrotechnikov s preskúšaním na § 23 v zmysle Vyhl. č. 508/2009 Z. z.
Termín: 19. - 20.09.2022 prihlásiť sa
Termín: 22. - 23.11.2022 prihlásiť sa


Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov - § 21, § 22, § 23, § 24 v zmysle Vyhl. č. 508/2009 Z. z.
Termín: 19.09.2022 prihlásiť sa
Termín: 22.11.2022 prihlásiť sa


Odborná príprava zamestnancov exponovaných prachu s obsahom azbestu pri práci
Termín: 13.09.2022 prihlásiť sa
Termín: 18.10.2022 prihlásiť sa


Odborná príprava na prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami
Termín: 21.09.2022 prihlásiť sa
Termín: 22.11.2022 prihlásiť sa


Celoslovenský aktualizačný seminár pre odborníkov z oblasti BOZP, ergonómie a PO
Termín: 12. - 14.10.2022 prihlásiť sa


E-learning aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a ABT
Môžete absolvovať z pohodlia domova kedykoľvek cez PC, notebook, tablet, alebo smartfón - prihlásiť sa

Ponúkame Vám komplexné služby BOZP, PO a PZS v celej SR pre každého

 • Služby bezpečnosti práce, ochrany zdravia a požiarnej ochrany
 • Pracovná zdravotná služba - PZS, prevádzkové poriadky
 • Životné prostredie - spracovanie hlásení, poradenstvo
 • Koordinácia BOZP na stavenisku, spracovanie plánu BOZP
 • Kompletné riešenia prác vo výškach, predaj príslušenstva
 • Revízie technických zariadení - elektrika, plyn, tlak, zdvih
 • Kurzy poskytovania prvej pomoci
 • Kurzy ručné motorové reťazové píly
 • Kurzy vysokozdvižných vozíkov
 • Kurzy lešenárov
 • E-learning BOZP a OPP, vodiči, elektrotechnici, vlastné kurzy
 • Predaj a kontroly hasiacich prístrojov, hydrantov, príslušenstva