Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou

calendar
22.09.2022
Termín konania
clock
od 08:00
Čas konania
map-location
Bratislava
Miesto konania
map-location
Školiace stredisko, Doprastav Bratislava, Mlynské nivy 70
Miesto konania
price-tag
30,00 € bez DPH (36,00 € s 20% DPH)
Cena
Odborné školenie
Odborné školenie
Práce vo výškach
Prezenčne
Prezenčne
Prezenčná forma štúdia
Vami vybraný termín:
22.09.2022 Termín konania od 08:00
Čas konania
Bratislava - Práce vo výškach Prezenčne Prezenčne
30,00 € bez DPH (36,00 € s 20% DPH)
Záujemca o kurz

(musí obsahovať 8 číslic)

Kontaktná osoba: vzdelavanie@ibp.sk, 0918 741 722
Ďalšie termíny: Aktuálne neprebiehajú žiadne ďalšie kurzy

Cieľom oboznamovania je účastníkom kurzu "Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou" ozrejmiť riziká, ktoré sú spojené s prácou vo výškach a nad voľnou hĺbkou, vysvetliť a ukázať účastníkom, ako správne používať osobné ochranné pracovné prostriedky pri práci vo výškach (postroj a potrebné príslušenstvo).

Za prácu vo výške a nad voľnou hĺbkou sa podľa Vyhlášky 147/2013 Z. z. považuje každá práca vykonávaná vo výške nad 1,5 m.

Povinnosťou zamestnávateľa je oboznámiť zamestnancov s predpismi spojenými s prácami vo výškach a nad voľnou hĺbkou najmenej raz za 12 mesiacov, ak vykonávajú práce:

 • vo výškach a nad voľnou hĺbkou nad 1,5 m
 • na pohyblivých pracovných plošinách
 • na rebríkoch vo výške nad 1,5 m
 • pri zemných prácach vo výkope hlbšom ako 1,3m

Minimálny počet účastníkov pre otvorenie kurzu: 5

V prípade ak ste spoločnosť ktorá má záujem o preškolenie viacerých zamestnancov, vieme si individuálne dohodnúť termín a čas konania.
 

 

Aktuality

 


Celoslovenský aktualizačný seminár pre odborníkov z oblasti BOZP, ergonómie a PO
Termín: 12. - 14.10.2022 prihlásiť sa
Program a pozvánka
 


Elektrotechnické minimum (§ 21) pre neelektrikárov - online
Termín: 30.09. - 03.12.2022 - prihlásiť sa


Základný kurz bezpečnostných technikov - online
Termín: 26.09. - 21.10.2022 - prihlásiť sa


Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany - online
Termín: 19.09. - 28.10.2022 - prihlásiť sa


Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany - online
Termín: 14. - 16.11.2022 prihlásiť sa


Aktualizačná odborná príprava BT a ABT - videokurz
Termín: 06. - 07.12.2022 - prihlásiť sa


Kurz elektrotechnikov s preskúšaním na § 21 v zmysle Vyhl. č. 508/2009 Z. z.
Termín: 22. - 23.11.2022 prihlásiť sa


Kurz elektrotechnikov s preskúšaním na § 22 v zmysle Vyhl. č. 508/2009 Z. z.
Termín: 22. - 23.11.2022 prihlásiť sa


Kurz elektrotechnikov s preskúšaním na § 23 v zmysle Vyhl. č. 508/2009 Z. z.
Termín: 22. - 23.11.2022 prihlásiť sa


Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov - § 21, § 22, § 23, § 24 v zmysle Vyhl. č. 508/2009 Z. z.
Termín: 22.11.2022 prihlásiť sa


Odborná príprava zamestnancov exponovaných prachu s obsahom azbestu pri práci
Termín: 18.10.2022 prihlásiť sa


Odborná príprava na prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami
Termín: 04.10.2022 prihlásiť sa
Termín: 22.11.2022 prihlásiť sa


E-learning aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a ABT
Môžete absolvovať z pohodlia domova kedykoľvek cez PC, notebook, tablet, alebo smartfón - prihlásiť sa

Ponúkame Vám komplexné služby BOZP, PO a PZS v celej SR pre každého

 • Služby bezpečnosti práce, ochrany zdravia a požiarnej ochrany
 • Pracovná zdravotná služba - PZS, prevádzkové poriadky
 • Životné prostredie - spracovanie hlásení, poradenstvo
 • Koordinácia BOZP na stavenisku, spracovanie plánu BOZP
 • Kompletné riešenia prác vo výškach, predaj príslušenstva
 • Revízie technických zariadení - elektrika, plyn, tlak, zdvih
 • Kurzy poskytovania prvej pomoci
 • Kurzy ručné motorové reťazové píly
 • Kurzy vysokozdvižných vozíkov
 • Kurzy lešenárov
 • E-learning BOZP a OPP, vodiči, elektrotechnici, vlastné kurzy
 • Predaj a kontroly hasiacich prístrojov, hydrantov, príslušenstva