Stal sa úraz, čo robiť? - Trestnoprávna zodpovednosť vedúcich zamestnancov v BOZP

calendar
02.12.2021
Termín konania
clock
od 8:00 do 14:00
Čas konania
hour_glass
6 hodín
Rozsah kurzu
map-location
Video kurz,
Miesto konania
price-tag-klub-ibp
66,67 € bez DPH (80,00 € s 20% DPH)
Cena pre členov klubu IBP
price-tag
70,83 € bez DPH (85,00 € s 20% DPH)
Cena
Video kurz
Video kurz
V reálnom čase cez PC, tablet alebo smartfón.
Vami vybraný termín:
02.12.2021 Termín konania od 8:00 do 14:00
Čas konania
Kdekoľvek - Video kurz Video kurz
70,83 € bez DPH (85,00 € s 20% DPH)
66,67 € bez DPH (80,00 € s 20% DPH) klub IBP
Záujemca o kurz

(musí obsahovať 8 číslic)

Kontaktná osoba: Martina Vizváryová, vizvaryova@ibp.sk, 0905 812 407
Ďalšie termíny: Aktuálne neprebiehajú žiadne ďalšie kurzy

Seminár z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Praktické rady a riešenia.

Stal sa úraz - čo robiť?

- riešenie pracovných úrazov na území Slovenka - postup

- spôsob hlásenia a tlačivá

- chyby v hláseniach

- pracovný úraz v zahraničí v členskom štáte EU


 

Trestnoprávna zodpovednosť vedúcich zamestnancov a BOZP

- povinnosti za BOZP v zmluvný záväzok vedúceho zamestnanca - zákonník práce a zákon o BOZP

- plnenie si povinností v oblasti BOZP a ich preukazovanie

- chyby vedúcich zamestnancov a nepovolený prenos zodpovednosti

- trestné sadzby za neplnenie si povinností v zmysle trestného zákona