Workshop životné prostredie - Povinnosti pri nakladaní s odpadmi a obalmi

calendar
30.11.2021
Termín konania
clock
09:00 - 12:00
Čas konania
hour_glass
3 hodiny
Rozsah kurzu
map-location
Video kurz,
Miesto konania
price-tag
50,00 € bez DPH (60,00 € s 20% DPH)
Cena
Video kurz
Video kurz
V reálnom čase cez PC, tablet alebo smartfón.
Vami vybraný termín:
30.11.2021 Termín konania 09:00 - 12:00
Čas konania
Kdekoľvek - Video kurz Video kurz
50,00 € bez DPH (60,00 € s 20% DPH)
Záujemca o kurz

(musí obsahovať 8 číslic)

Kontaktná osoba: Martina Vizváryová, vizvaryova@ibp.sk, 0905 812 407
Ďalšie termíny: Aktuálne neprebiehajú žiadne ďalšie kurzy

Kurz bude realizovaný online cez aplikáciu Zoom.

Odborný workshop je zameraný na problematiku nakladania s odpadmi a praktické skúsenosti s uplatňovaním novelizovaného zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a nových vykonávacích predpisoch – vyhláškach.


Lektor :
Ing. Tomáš Schabjuk - expert na odpadové hospodárstvo, riaditeľ  spoločnosti  Odpadový hospodár s.r.o., v ktorej pomáha a radí firmám a obciam ako efektívnejšie nakladať s odpadmi. Pracoval pre jednu z najväčších odpadových firiem na Slovensku - Márius Pedersen, a. s. Pred 5 rokmi sa osamostatnil a spolu s manželkou založil vlastnú poradenskú spoločnosť. Je držiteľom odbornej spôsobilosti pre vydávanie odborných posudkov a pre autorizované činnosti v odpadovom hospodárstve.

Obsah kurzu:
-    Aké aktuálne zmeny schválilo v zákone o odpadoch Ministerstvo životného prostredia
-    Zmena definície pôvodcu odpadov a jej dopad pre firmy
-    Ako sa zmení zhromažďovanie odpadov – zrušilo ministerstvo súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov a kam po novom zasielať sprievodný list nebezpečných odpadov?
-    Novinky pre výrobcov a distribútorov obalov
-    Ako sa zmeny dotknú zberových spoločností a obcí – budú môcť podnikatelia aj naďalej voziť svoje odpady z obalov z komunálnych odpadov z iných zrojov na zberný dvor?
-    Spoločne sa pozrieme na pripravované zmeny, ktoré schválila NR SR

 

Cieľová skupina:
Seminár je určený pre podnikateľov, pre všetky právnické a fyzické osoby, ktoré nakladajú s odpadmi, obchodujú s odpadmi alebo sú pôvodcovia odpadov, spracovateľom odpadov ako aj povinným osobám podľa zákona o obaloch.