Zákonné oboznamovanie z predpisov BOZP a OPP

calendar
06.10.2021
Termín konania
clock
od 14:00 do 17:00
Čas konania
hour_glass
3 hodiny
Rozsah kurzu
map-location
Video kurz,
Miesto konania
price-tag-klub-ibp
20,00 € bez DPH (24,00 € s 20% DPH)
Cena pre členov klubu IBP
price-tag
20,00 € bez DPH (24,00 € s 20% DPH)
Cena
Vami vybraný termín:
06.10.2021 Termín konania od 14:00 do 17:00
Čas konania
Bratislava
20,00 € bez DPH (24,00 € s 20% DPH)
20,00 € bez DPH (24,00 € s 20% DPH) klub IBP
Záujemca o kurz

(musí obsahovať 8 číslic)

Kontaktná osoba: Martina Vizváryová, vizvaryova@ibp.sk, 0905 812 407
Ďalšie termíny: Aktuálne neprebiehajú žiadne ďalšie kurzy

Zo zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci č. 124/2006 Z. z. vyplýva povinnosť pre zubných lekárov a ich zamestnancov absolvovať oboznamovanie z predpisov bezpečnosti práce s overením vedomostí raz za dva roky (§ 7, ods. 5) a táto povinnosť platí aj v oblasti predpisov z ochrany pred požiarmi (§ 4 písm. e) zákona č. 214/2001 o ochrane pred požiarmi a § 24 vyhla. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii.

Každé oboznamovanie je ukončené povinným overením znalostí formou písomného testu, na základe ktorého účastníci získavajú certifikát o absolvovaní oboznamovania na dva roky.

Kurz je vedený naším dlhoročným lektorom Ing. Tiborom Račkom.

Priebeh kurzu:

  • cca 5 dní pred začatím kurzu každý prihlásený účastník obdrží e-mailom prístupové údaje k online kurzu
  • v deň kurzu sa účastníci pripoja na kurz prostredníctvom svojho PC, NB alebo mobilného telefónu (pripojených môže byť aj viacero účastníkov naraz na 1 zariadení)
  • po absolvovaní kurzu je potrebné, aby každý účastník odoslal vyplnené a podpísané protokoly o overení znalostí z predpisov o BOZP a protokol o overení znalostí z predpisov o ochrane pred požiarmi poštou  na adresu IBP, s.r.o. 
  • po doručení protokolov budú účastníkom zaslané e-mailom certifikáty o absolvovaní kurzu 

Kurz elektrotechnikov § 21 - § 23

Termín: 30.11. - 01.12.2021


Aktualizácia elektrotechnikov § 21 - § 24

Termín: 30.11.2021 

Môžete absolvovať z pohodlia domova kedykoľvek cez PC, notebook, tablet, alebo smartfón - prihlásiť sa

 

Video kurz: Aktualizačná odborná príprava BT a ABT
Termín: videokurz 18. - 19.10.2021 - prihlásiť sa