E-learning BOZP, PO, vodiči referenti

 

Školenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi prostredníctvom e-learningu je pohodlná a ekonomicky výhodná forma vzdelávania z predmetnej problematiky.          Náš e-learning BOZP a OPP je zárukou efektívneho vzdelávania so zaujímavým obsahom plným názorných ukážok a faktov, ktorý ušijeme na mieru každej spoločnosti.

 

        Výhody:

 • Ekonomická a časovo efektívna forma vzdelávania
 • Prispôsobenie e-learningu na podmienky konkrétnej spoločnosti
 • Koniec komplikovaného organizovania a odriekania termínov školení prezenčnou formou
 • Automatické notifikácie termínov periodických školení
 • Prehľadnosť systému vzdelávania BOZP a OPP v spoločnosti
 • Jednoduchý a rýchly prístup z akéhokoľvek miesta s pripojením na internet s možnosťou rozdelenia školenia na viacero častí podľa individuálnych potrieb zamestnanca  
 • Oboznamovanie zamestnancov prostredníctvom textov, obrázkov a videí
 • Okrem platnej legislatívy sú dôležité časti doplnené o reálne prípady z praxe pre lepšie a efektívnejšie pochopenie problematiky
 • Možnosť telefonickej alebo mailovej komunikácie s lektorom
 • Automatické zhotovenie záznamu o úspešnom absolvovaní vzdelávania
 • E-learning BOZP a OPP Vám osobne predvedieme na nezáväznom stretnutí

V prípade záujmu o naše služby alebo produkty nás neváhajte kontaktovať:

Západoslovenský región:
Ing. Tomáš Vyskoč
vyskoc@ibp.sk

Stredoslovenský región:
Ing. Ľuboš Duhančík, MBA
duhancik@ibp.sk

Východoslovenský región:
Ing. Ľuboš Duhančík, MBA
duhancik@ibp.sk

 

 

E-learning BOZP, PO, vodiči referentiEkonomické školenie BOZP, PO a vodičov

E-learning BOZP, PO, vodiči referentiDostupná forma školenia BOZP, PO a vodičov