Kurz motorové reťazové píly

Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva (RMP)

Zúčastniť sa oboznamovania na obsluhu motorovej reťazovej píly a vlastniť platný preukaz je povinný každý zamestnanec, ktorý pracuje s motorovou reťazovou pílou pri ťažbe dreva alebo inej činnosti.

Naša spoločnosť, ktorá disponuje oprávnením na výchovu a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva ponúka:

  • základné oboznamovanie na obsluhu ručnej RMP pri ťažbe dreva
  • opakované oboznamovanie na obsluhu ručnej RMP pri ťažbe dreva (1x za 24 mesiacov)
  • aktualizačnú odbornú prípravu na obsluhu ručnej RMP pri ťažbe dreva (1x za 5 rokov)

Podmienky pre absolvovanie kurzu

  • vek uchádzača minimálne 18 rokov
  • zdravotná spôsobilosť (dokladuje sa vyplneným tlačivom, lekárskym posudkom, ktorý nie je starší ako 6 mesiacov)

Absolvovaním nášho kurzu získate

  • písomný doklad „Preukaz“ na obsluhu motorovej píly pri ťažbe dreva
  • teoretické vedomosti a praktické zručnosti z oblasti ťažby a manipulácie s drevom a ručnou motorovou reťazovou pílou
  • veľké množstvo zaujímavých informácii
  • potenciál zamestnať sa v rôznych lesníckych alebo iných subjektoch zaoberajúcich sa ťažbou, opracovaním a sústreďovaním dreva alebo pracovať na základe živnostenského listu.

Kurzy vykonávame individuálne podľa objednávok.

 

V prípade záujmu o naše služby alebo produkty nás neváhajte kontaktovať:

Západoslovenský región:
Ing. Tomáš Vyskoč
vyskoc@ibp.sk

Stredoslovenský región:
Ing. Ľuboš Duhančík, MBA
duhancik@ibp.sk

Východoslovenský región:
Ing. Ľuboš Duhančík, MBA
duhancik@ibp.sk