Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov


Rozsah kurzu:
16 hodín
Kategória kurzu:
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Popis kurzu:

Kurz Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov organizujeme v zmysle §23 ods. 6 a §24 ods. 9 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov ( bezpečnostný technik (BT) a autorizovaný bezpečnostný technik (ABT) je povinný absolvovať najmenej každých 5 rokov aktualizačnú odbornú prípravu). Program kurzu je zameraný na najnovšie zmeny v legislatíve bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP) a pracovného prostredia.

BONUS : účastníci získajú CD s aktuálnymi predpismi


Mám záujem byť informovaný, keď sa otvorí tento kurz

Upozorniť na nový termín kurzu
PREČO IBP?