Elektrotechnické minimum pre neelektrikárov


Rozsah kurzu:
400 hodín
Kategória kurzu:
Elektrotechnika
Popis kurzu:

Nadstavbové štúdium pre získanie základného elektrotechnického vzdelania potrebného k získaniu osvedčenia o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov.

Obsah kurzu:

Minimálne požiadavky na vstupné vzdelanie uchádzača:

- úplné strednéodborné vzdelanie (ukončené maturitným vysvedčením),

-úplnéstredné všeobecné vzdelanie - gymnázium (ukončené maturitným vysvedčením),

-strednéodborné vzdelanie technického zamerania (výučný list)

Prezenčná výučba v učebniach a laboratóriách Fakulty elektrotechniky a informatiky STU: spolu 200 vyučovacích hodín (vyučovacia hodina 45 minút)

Dištančná forma - individuálne diaľkové štúdium E-learning: spolu 200 vyučovacích hodín

Pozvánka Prihláška

Mám záujem byť informovaný, keď sa otvorí tento kurz

Upozorniť na nový termín kurzu
PREČO IBP?