Kurz Lektor


Rozsah kurzu:
100 hodín
Kategória kurzu:
Lektorské zručnosti
Popis kurzu:

Kurz je určený pre školiteľov v oblasti BOZP, podnikových lektorov, bezpečnostných technikov, pre lektorov špeciálnych prosfesií. V kurze prednášajú odborníci na vzdelávanie dospelých. Kurz je zameraný na vzdelávanie a výcvik v oblasti lektorských zručností a prebieha prezenčnou a dištančnou formou. Končí sa overovaním vedomostí a vydaním osvedčenia, ktoré sa požaduje ako jedna z podmienok pre vydanie oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti BOZP dodávateľských spôsobom. Kurz je akreditovaný MŠ SR pod číslom : 2213/2014/94/1

Kurz sa otvára podľa záujmu a prebieha v dvoch sústredeniach:

1. týždeň - prezenčná forma

2. týždeň - dištančná forma

Mám záujem byť informovaný, keď sa otvorí tento kurz

Upozorniť na nový termín kurzu
PREČO IBP?