Kurz pre koordinátorov bezpečnosti v zmysle § 6 NV č. 396/2006 Z.z.


Rozsah kurzu:
16 hodín
Kategória kurzu:
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Popis kurzu:

Kurz pre koordinátorov bezpečnosti je určený pre tých pracovníkov, ktorí si chcú zvýšiť svoju odbornú úroveň pri výkone funkcie koordinátorov bezpečnosti v zmysle §6 Nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Podmienkou zaradenia uchádzača do kurzu je splnenie podmienok podľa §6, ods.1 NV. Účastníci získajú certifikát o absolvovaní školenia.

BONUS : účastníci získajú CD s aktuálnymi predpismi a odbornými materiálmi

Mám záujem byť informovaný, keď sa otvorí tento kurz

Upozorniť na nový termín kurzu
PREČO IBP?