Kurzy pre odborníkov vykonávajúcich poučenie § 20 v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z.


Rozsah kurzu:
3 hodiny
Kategória kurzu:
Elektrotechnika
Popis kurzu:

Program kurzov je zameraný na oboznamovanie bezpečnostných technikov, ABT a požiarnych technikov s právnymi predpismi v oblasti BOZP pri praci na elektrických zariadeniach a získanie odbornej spôsobilosti na výkon požadovanej práce. Na základe účasti na kurze bude účastníkom vydaný certifikát o odbornej spôsobilosti na §20.

Mám záujem byť informovaný, keď sa otvorí tento kurz

Upozorniť na nový termín kurzu
PREČO IBP?