Odborná príprava na prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami


Rozsah kurzu:
10 hodín
Kategória kurzu:
Zdravotníctvo
Popis kurzu:

Odborná príprava (základná aj aktualizačná po 5 rokoch) je určená pre zamestnancov pracujúcich s nebezpečnými chemickými faktormi, s veľmi toxickými látkami a prípravkami a toxickými látkami a prípravkami klasifikovanými ako T+ a T, pre predajcov prípravkov na ochranu rastlín klasifikovanými ako T+ a T, pre zamestnancov pracujúcich s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie klasifikovanými ako T+ a T a na prácu s prípravkami klasifikovanými ako T+ a T na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie. Cieľom odbornej prípravy je oboznámiť účastníkov s novými legislatívnymi bezpečnostnými a hygienickými predpismi platnými v tejto oblasti so zabezpečením skúšky odbornej spôsobilosti pre účastníkov z Bratislavského kraja. Účastníci získajú osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy, ktorá je akreditovaná MŠ SR pod číslom : 13/2014/14/1.

Mám záujem byť informovaný, keď sa otvorí tento kurz

Upozorniť na nový termín kurzu
PREČO IBP?