Odborná príprava zamestnancov exponovaných prachu s obsahom azbestu pri práci


Rozsah kurzu:
10 hodín
Kategória kurzu:
Zdravotníctvo
Popis kurzu:

Odborná príprava (základná aj aktualizačná po 5 rokoch) je určená pre zamestnancov na stavbách s výskytom azbestu v zmysle § 9 NV SR č.253/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou prachu z azbestu. Cieľom odbornej prípravy je oboznámiť účastníkov s novými legislatívnymi predpismi o ochrane zdravia, s bezpečnými pracovnými postupmi vrátane nebezpečných účinkov azbestu na zdravie človeka. Účastníci získajú osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy, ktorá je akreditovaná MŠ SR pod číslom: 2213/2014/14/2.

Mám záujem byť informovaný, keď sa otvorí tento kurz

Upozorniť na nový termín kurzu
PREČO IBP?