Odborný seminár ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ


Rozsah kurzu:
8 hodín
Kategória kurzu:
Semináre
Popis kurzu:
Poskytnúť širokej odbornej elektrotechnickej verejnosti prehľad aktuálnych predpisov a ich základných zmien, informácie o nových právnych predpisoch a technických normách a ich uplatňovaní v praxi a informovať o zistených nedostatkoch pri výkone IP v tejto oblasti.


Obsah kurzu:

Odborný seminár ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ je určený pre elektrikárov, elektrotechnikov špecialistov, projektantov, majstrov, dodávateľské firmy EZ, bezpečnostných technikov, podnikateľov v oblasti EZ a ďalšiu odbornú verejnosť v oblasti elektrotechniky.

Mám záujem byť informovaný, keď sa otvorí tento kurz

Upozorniť na nový termín kurzu
PREČO IBP?