Základný kurz bezpečnostných technikov +1.pomoc+§20+workshop...


Rozsah kurzu:
176 hodín
Kategória kurzu:
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Popis kurzu:

Kurz organizujeme v zmysle § 23 zákona 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Kurz bezpečnostných technikov sa uskutoční v štyroch sústredeniach a končí sa záverečným overovaním vedomostí a vydaním osvedčenia. Podmienkou zaradenia do kurzu je ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

BONUS : účastníci získajú potvrdenie o absolvovaní kurzu 1.pomoci, certifikát §20, workshop "Stal sa úraz, čo robiť" a 20% zľavu na softvér eboz

Mám záujem byť informovaný, keď sa otvorí tento kurz

Upozorniť na nový termín kurzu
PREČO IBP?