Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov


14. 3. – 15. 3. 2018
16 hodín
08:00 – 16:00
Prednášková miestnosť, Doprastav
Mlynské nivy 70, 82105 Bratislava
80 EUR (66.67 EUR bez DPH)
70 EUR (58.33 EUR bez DPH) - Pre členov klubu IBP
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Kurz Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov organizujeme v zmysle §23 ods. 6 a §24 ods. 9 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov ( bezpečnostný technik (BT) a autorizovaný bezpečnostný technik (ABT) je povinný absolvovať najmenej každých 5 rokov aktualizačnú odbornú prípravu). Program kurzu je zameraný na najnovšie zmeny v legislatíve bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP) a pracovného prostredia.

BONUS : účastníci získajú CD s aktuálnymi predpismi


Stanislav Baláž
0911 177 515
balaz@ibp.sk
Prihlásiť sa

Nenašli ste termín, ktorý vám vyhovuje? Pozrite si zoznam kurzov bez termínu.

PREČO IBP?