Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov


23. 5. 2018
8 hodín
08:00 – 16:00
Prednášková miestnosť, Doprastav
Mlynské nivy 70, 82105 Bratislava
55 EUR (45.83 EUR bez DPH)
50 EUR (41.67 EUR bez DPH) - Pre členov klubu IBP
Elektrotechnika

Aktualizačná odborná príprava je určená pre osoby vykonávajúce činnosti na technických zariadeniach EZ, PZ, TZ a ZZ. Cieľom AOP je oboznámiť účastníkov s novými právnymi predpismi a zmenami v BOZP, technickými normami a ich uplatňovaním v praxi v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov, vyhl. č. 356/2007 Z.z. a vyhl. č. 508/2009 Z.z. Program a obsah vzdelávania je pre celú skupinu odborníkov a je v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z vyhlášky č. 356/2007 Z.z. na aktualizačnú odbornú prípravu. Podmienkou platnosti osvedčenia je potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti účastníka podľa §16 ods. 2 písm. c) zákona 124/2006 vznp.

Mgr. Simona Fančovičová
0911 775 600
fancovicova.simona@ibp.sk
Prihlásiť sa

Nenašli ste termín, ktorý vám vyhovuje? Pozrite si zoznam kurzov bez termínu.

PREČO IBP?