Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany


14. 5. – 17. 5. 2018
30 hodín
08:00 – 16:00
Prednášková miestnosť, Doprastav
Mlynské nivy 70, 82105 Bratislava
170 EUR (141.67 EUR bez DPH)
155 EUR (129.17 EUR bez DPH) - Pre členov klubu IBP
Ochrana pred požiarmi

Je organizovaná pre technikov PO, ktorým končí 5 ročná platnosť osvedčenia a v termíne konania odbornej prípravy im platí osvedčenie odbornej spôsobilosti technika PO. Pre účastníkov z Bratislavského kraja organizačne zabezpečíme aj skúšku odbornej spôsobilosti.

Mgr. Simona Fančovičová
0911 775 600
fancovicova.simona@ibp.sk
Prihlásiť sa

Nenašli ste termín, ktorý vám vyhovuje? Pozrite si zoznam kurzov bez termínu.

PREČO IBP?