Odborná príprava na prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami


22. 2. 2018
10 hodín
Miestnosť 211, Doprastav
Mlynské nivy 70, 82105 Bratislava
75 EUR (62.5 EUR bez DPH)
Zdravotníctvo

Odborná príprava (základná aj aktualizačná po 5 rokoch) je určená pre zamestnancov pracujúcich s nebezpečnými chemickými faktormi, s veľmi toxickými látkami a prípravkami a toxickými látkami a prípravkami klasifikovanými ako T+ a T, pre predajcov prípravkov na ochranu rastlín klasifikovanými ako T+ a T, pre zamestnancov pracujúcich s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie klasifikovanými ako T+ a T a na prácu s prípravkami klasifikovanými ako T+ a T na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie. Cieľom odbornej prípravy je oboznámiť účastníkov s novými legislatívnymi bezpečnostnými a hygienickými predpismi platnými v tejto oblasti so zabezpečením skúšky odbornej spôsobilosti pre účastníkov z Bratislavského kraja. Účastníci získajú osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy, ktorá je akreditovaná MŠ SR pod číslom : 13/2014/14/1.

Mgr. Simona Fančovičová
0911 775 600
fancovicova.simona@ibp.sk
Prihlásiť sa

Nenašli ste termín, ktorý vám vyhovuje? Pozrite si zoznam kurzov bez termínu.

PREČO IBP?