Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany


26. 2. – 20. 4. 2018
120 hodín
08:00 – 16:00
Prednášková miestnosť, Doprastav
Mlynské nivy 70, 82105 Bratislava
440 EUR (366.67 EUR bez DPH)
Ochrana pred požiarmi

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany sa uskutočňuje v zmysle §11 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov v rozsahu troch týždňových sústredení. Na záver získa účastník potvrdenie o absolvovaní základnej odbornej prípravy technika PO, ktoré je potrebné predložiť skúšobnej komisii na krajskom riaditeľstve HaZZ. Pre účastníkov z Bratislavského kraja organizačne zabezpečíme aj skúšku odbornej spôsobilosti. Podmienkou zaradenia do odbornej prípravy je ukončené úplné stredné vzdelanie.

BONUS: účastníci získajú príručku protipožiarnej bezpečnosti a ochrany

Mgr. Simona Fančovičová
0911 775 600
fancovicova.simona@ibp.sk

1. sústredenie 26.02. - 02.03.2018
2. sústredenie 12.03. - 16.03.2018
3. sústredenie 16.04. - 20.04.2018

Prihlásiť sa

Nenašli ste termín, ktorý vám vyhovuje? Pozrite si zoznam kurzov bez termínu.

PREČO IBP?