Požiarna ochrana

 

Ochrana pred požiarmi (OPP) je neoddeliteľnou súčasťou ochrany majetku a zdravia každého pracovného prostredia. Poskytujeme služby v oblasti požiarnej ochrany s vyše desaťročnými skúsenosťami. Za toto obdobie sme nazbierali veľké množstvo skúseností a poznatkov, ktoré sme optimalizovali a teraz Vám ich ponúkame v bezkonkurenčnej kvalite a za partnerské ceny.

 

Ponúkame Vám:

 

 • Školenie ochrany pred požiarmi (vstupné a opakované školenia OPP),
 • Školenie protipožiarnych hliadok
 • Školenie ochrany pred požiarmi - mimopracovný čas
 • Preventívne protipožiarne prehliadky
 • Audit OPP (hĺbková kontrola stavu OPP s odporúčaniami)
 • Vypracovanie dokumentácie OPP ( požiarna identifikačná karta, požiarne evakuačné plány, požiarne poplachové smernice, požiarne poriadky, požiarna kniha)
 • Požiarne prestupy (zhotovenie, označenie, kontroly)
 • Hasiace prístroje - kontroly( vodné hasiace prístroje, práškové hasiace prístroje, penové hasiace prístroje, CO2 - snehové hasiace prístroje)
 • Hasiace prístroje - predaj, opravy a tlakové skúšky nádob
 • Požiarne hydranty a hadicové navijaky - pravidelné kontroly
 • Požiarna hadica D25, C52 - tlakové skúšky
 • Požiarny prestup - vyhotovenie, označenie
 • Kontroly a údržbu požiarnych uzáverov - požiarnych dverí, okien a klapiek,
 • Ďalšie požiarne príslušenstvo ako úchytky, poistky, držiaky na hasiace prístroje, hydranty,požiarne hadice (D25, C52, B75, A110) a prúdnice, požiarne značenie, havarijné súpravy
 • Workshopy OPP s rôznym tématickým zameraním (praktické ukážky hasenia rôznych látok rôznymi hasiacimi prístrojmi)
 • Organizácia "dňa požiarnej ochrany" s praktickými ukážkami
 • Poradenská a konzultačná činnosť OPP
 • Projekt požiarnej ochrany - projektovanie, schvaľovanie HaZZ
 • Cvičný požiarny poplach - organizovanie, vyhodnotenie
 • Požiarna ochrana pre bytové domy

 

 


Potrebujete poradiť?
Mgr. Stanislav Zemanovič
Tel.: 0918 954 396
E-mail: zemanovic@ibp.sk

 

 

Hasiacich prístroje - ravízie, tlakové skúšky, predaj

Dokumentácia a školenia požiarnej ochrany OPP

Revízie hydrantov a predaj požiarneho príslušenstva