Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou

Školenie, kurz - Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou

Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou sú často dôležitou súčasťou mnohých pracovných procesov. Z hľadiska BOZP sú však často podceňované, čo má len na Slovensku za posledný rok na svedomí 3 ľudské životy a 15 ťažkých poškodení zdravia s trvalými následkami. Podelíme sa s Vami o naše know-how, ktoré sme budovali vyše 30 rokov. 

 

Ponúkame Vám:

 • Školenie BOZP pre práce vo výškach pomocou ľanového prístupu v špičkovom tréningovom zariadení v Bratislave.
 • Školenie BOZP pre práce vo výškach nad 1,5 metra, pokiaľ sa nedá pracovať z pevnej a bezpečnej pracovnej podlahy a práce z rebríkov.
 • Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou inovatívnymi metódami, ktoré uspokoja najnáročnejších klientov z komplikovaných prevádzok.
 • Vypracovanie potrebnej dokumentácie BOZP pre práce vo výškach (bezpečný pracovný postup, technologický postup, smernica pre práce vo výškach, evidenciu OOPP)
 • Osobné ochranné pracovné prostriedky pre práce vo výškach (bezpečnostný postroj, tlmič pádu, spojovacie prostriedky, lano, a pod.)
 • Určenie kotviacich bodov, predaj potrebného príslušenstva.
 • Analýza nebezpečenstiev pre práce vo výškach a návrh individuálnych riešení.
 • Kontrola rebríkov
 • Kontrola prostriedkov osobného zabezpečenia
 • Školenie prác vo výškach pre školitelov prác vo výškach (maximálna úroveň vedomostí BOZP pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou)
 • Projektové riešenia zabezpečenia pracovísk vo výškach a nad voľnou hĺbkou

V prípade záujmu o naše služby alebo produkty nás neváhajte kontaktovať:

Západoslovenský región:
Ing. Tomáš Vyskoč
vyskoc@ibp.sk

Stredoslovenský región:
Ing. Ľuboš Duhančík, MBA
duhancik@ibp.sk

Východoslovenský región:
Ing. Ľuboš Duhančík, MBA
duhancik@ibp.sk


Školenia pre zamestnávateľov

Ponúkame Vám komplexné služby BOZP, PO a PZS v celej SR pre každého

 • Služby bezpečnosti práce, ochrany zdravia a požiarnej ochrany
 • Pracovná zdravotná služba - PZS, prevádzkové poriadky
 • Životné prostredie - spracovanie hlásení, poradenstvo
 • Koordinácia BOZP na stavenisku, spracovanie plánu BOZP
 • Kompletné riešenia prác vo výškach, predaj príslušenstva
 • Revízie technických zariadení - elektrika, plyn, tlak, zdvih
 • Kurzy poskytovania prvej pomoci
 • Kurzy ručné motorové reťazové píly
 • Kurzy vysokozdvižných vozíkov
 • Kurzy lešenárov
 • E-learning BOZP a OPP, vodiči, elektrotechnici, vlastné kurzy
 • Predaj a kontroly hasiacich prístrojov, hydrantov, príslušenstva