Vybavenie pre ochranu a bezpečnosť

Našim zmluvným klientom okrem komplexných služieb BOZP, OPP, PZS a CO vieme zabezpečiť aj vybavenie na ochranu a bezpečnosť vo vašom prostredí.

Požiarnotechnické zariadenia

Požiarnotechnické zariadenia

Hasiace prístroje (prenosné, pojazdné, príslušenstvo...), Hydranty (nástenné, vonkajšie, hadice, prúdnice, polospojky, ventily...), požiarne hlásiče, Samočinné hasiace zariadenie, automatické hasiace zariadenie, hasiaca guľa, sorbenty - Perlit, Vapex, Spilkleen, Repur, havarijné súpravy...

Osobné ochranné pracovné pomôcky

Osobné ochranné pracovné pomôcky

Pracovné odevy (montérky, reflexné pracovné odevy, nepremokavé oblečenie, špeciálne pracovné odevy alebo doplnky k pracovným odevom...), Pracovná obuv (Sandále, poltopánky, členková, vysoká, zimná, zdravotná obuv pracovná a bezpečnostná, Návleky na obuv...), Pracovné rukavice (Kožené, zváračské, textilné, protiporézne, protichemické, máčané, kovové, zimné, jednorazové, dielektrické...), Ochranné pomôcky (Ochrana dýchacích ciest, pracovné, ochranné prilby, chrániče sluchu, ochrana zraku...)

Ochrana zdravia

Ochrana zdravia

Lekárnička (plastová, drevená, kovová, nástenná, prenosná, auto lekárnička, náhradná náplň... ), defibrilátor, alkohol tester (osobný, firemný, beznáustkový...), drogový test (zo slín, z moču) dezinfekcia, ochrana dýchacích ciest (rúško, respirátor, maska)

Bezpečnostné značenie

Bezpečnostné značenie

Bezpečnostné symboly a značky (nálepky, tabuľky, fotoluminiscenčné, zákazové, príkazové, výstražné, požiarne, záchranné, textové, združené, na mieru), orientačné značenie (ochranné rohy, označenie schodov, výstražné, vytyčovacie, protišmykové...), ochranné zábrany (parkovací doraz, plastový stĺpik, plastová reťaz, kužeľ, výstražný stojan...)

V prípade záujmu

V prípade záujmu odporučíme kontaktovať vášho prideleného bezpečnostného technika.
Je to váš osobný odborník, ktorý sa s vášou prevádzkou a pracovnými činnosťami dôkladne oboznámil.
Jeho cieľom je nielen poradiť vám s výberom najvhodnejších produktov, ale aj zabezpečiť, aby boli úplne prispôsobené vašim potrebám a bezpečnostným štandardom vašej prevádzky.
Nechajte ho viesť vás k optimálnemu riešeniu, ktoré poskytne spoľahlivú ochranu a pohodlie v každom kroku vášho pracovného dňa.

Služby BOZP, OPP, PZS

Ponúkame Vám komplexné služby BOZP, PO a PZS v celej SR pre každého

 • Služby bezpečnosti práce, ochrany zdravia a požiarnej ochrany
 • Pracovná zdravotná služba - PZS, prevádzkové poriadky
 • Životné prostredie - spracovanie hlásení, poradenstvo
 • Koordinácia BOZP na stavenisku, spracovanie plánu BOZP
 • Kompletné riešenia prác vo výškach, predaj príslušenstva
 • Revízie technických zariadení - elektrika, plyn, tlak, zdvih
 • Kurzy poskytovania prvej pomoci
 • Kurzy ručné motorové reťazové píly
 • Kurzy vysokozdvižných vozíkov
 • Kurzy lešenárov
 • E-learning BOZP a OPP, vodiči, elektrotechnici, vlastné kurzy
 • Predaj a kontroly hasiacich prístrojov, hydrantov, príslušenstva

Základná odborná príprava bezpečnostných technikov
Termín: 23.09. - 18.10.2024 - prihlásiť sa (video kurz)


Príprava ku skúškam bezpečnostného technika na NIP SR - Video kurz
Termín: 17. - 18.07.2024 - prihlásiť sa
Termín: 01. - 02.08.2024 - prihlásiť sa
Termín: 21. - 22.08.2024 - prihlásiť sa
...viac termínov


Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov
Termín: 23. - 24.10.2024 - prihlásiť sa (video kurz)
Termín: E-learnig - kedykoľvek - prihlásiť sa


Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Termín: 21.10. - 15.11.2024 - prihlásiť sa (video kurz / prezenčne BA)


Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Termín: 16. - 18.09.2024 - prihlásiť sa (video kurz / prezenčne BA)
Termín: 28. - 30.10.2024 - prihlásiť sa (video kurz / prezenčne BA)


Akreditovaný kurz Lektor
Termín: 25.11. - 06.12.2024 - prihlásiť sa (video kurz + prezenčne BA)


Celoslovenský aktualizačný seminár​​​​​​​ - Permon
Termín: 09. - 11.10.2024 - prihlásiť sa


Elektrotechnické minimum (§ 21) pre neelektrikárov
Termín: 20.09. - 30.11.2024 - prihlásiť sa (video kurz)


​​​​​​​Odborná príprava na prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami
Termín: 12.09.2024 - prihlásiť sa


Odborná príprava zamestnancov exponovaných prachu s obsahom azbestu pri práci
Termín: 10.10.2024 - prihlásiť sa
Termín: 21.11.2024 - prihlásiť sa


E-learning aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov - online
Môžete absolvovať z pohodlia domova kedykoľvek cez PC, notebook, tablet, alebo smartfón - prihlásiť sa