Vzdelávanie - Kurzy

Inštitút bezpečnosti práce je akreditovaná organizácia na vykonávanie vzdelávania a služieb v oblasti bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi a je členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR.

Pozrite si našu aktuálnu ponuku vzdelávanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ekológie a prvej pomoci.

Ponuka kurzov, školení, seminárov a workshopov

BOZP

- Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Príprava ku skúškam na autorizovaného bezpečnostného technika - Video kurz

12. - 13.08.2021 Kdekoľvek Video kurz Video kurz od 50,00 € bez DPH
22. - 23.09.2021 Kdekoľvek Video kurz Video kurz od 50,00 € bez DPH
Upresníme od 50,00 € bez DPH

Základný kurz bezpečnostných technikov

REPAS REPAS Zo zákona Zo zákona
27.09. - 22.10.2021 Kdekoľvek E-learning 50% E-learning 50% Video kurz Video kurz 455,00 € bez DPH
Upresníme BA E-learning 50% E-learning 50% 455,00 € bez DPH

Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov E-learning

Zo zákona Zo zákona
E-learning - kedykoľvek (2021) Kdekoľvek E-learning E-learning 48,50 € bez DPH

Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov

Zo zákona Zo zákona
20. - 21.09.2021 Kdekoľvek Video kurz Video kurz od 58,33 € bez DPH
18. - 19.10.2021 Kdekoľvek Video kurz Video kurz od 58,33 € bez DPH
Upresníme od 58,33 € bez DPH

Celoslovenský aktualizačný seminár pre odborníkov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ergonómie, ochrany zdravia a ochrany pred požiarmi

Seminár Seminár
13. - 15.10.2021 Tatry Prezenčne Prezenčne od 160,00 € bez DPH
Upresníme Kdekoľvek od 160,00 € bez DPH

Kurz poskytovania prvej pomoci - online

23.09.2021 Kdekoľvek E-learning E-learning Video kurz Video kurz 25,00 € bez DPH

Kurz pre koordinátorov bezpečnosti v zmysle § 6 NV č. 396/2006 Z.z.

Odborné školenie Odborné školenie
09.11.2021 BA od 91,67 € bez DPH
Upresníme od 91,67 € bez DPH

Akreditovaný kurz Lektor

Akreditovaný kurz Akreditovaný kurz REPAS REPAS
22.11. - 03.12.2021 Kdekoľvek Video kurz Video kurz od 160,00 € bez DPH
Upresníme od 160,00 € bez DPH

Kurz prvej pomoci

Akreditovaný kurz Akreditovaný kurz
Upresníme BA E-learning 50% E-learning 50% 25,00 € bez DPH

Stal sa úraz, čo robiť? - Trestnoprávna zodpovednosť vedúcich zamestnancov v BOZP

Upresníme Kdekoľvek Video kurz Video kurz od 66,67 € bez DPH

PO

- Ochrana pred požiarmi

Elektrotechnika

- Vyhradené technické zariadenia elektrické (VTZ EZ)

Lektorské zručnosti

Ochrana zdravia pri práci

Semináre / Workshopy

VTZ PZ, TZ, ZZ

- Vyhradené technické zariadenia plynové, tlakové, zdvíhacie