Vzdelávanie - Kurzy

Inštitút bezpečnosti práce je akreditovaná organizácia na vykonávanie vzdelávania a služieb v oblasti bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi a je členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR.

Pozrite si našu aktuálnu ponuku vzdelávanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ekológie a prvej pomoci.

Ponuka kurzov, školení, seminárov a workshopov

BOZP

- Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

PO

- Ochrana pred požiarmi

Elektrotechnika

- Vyhradené technické zariadenia elektrické (VTZ EZ)

Lektorské zručnosti

Ochrana zdravia pri práci

Semináre / Workshopy