Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou

map-location
Bratislava, Žilina, Košice
Miesto konania
price-tag
35,00 € bez DPH (42,00 € s 20% DPH)
Cena
Odborné školenie
Odborné školenie
Práce vo výškach
Prezenčne
Prezenčne
Prezenčná forma štúdia

Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou

Cieľ kurzu práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou

Kurz "Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou" je navrhnutý tak, aby účastníkom ozrejmil riziká spojené s týmito typmi prác. Cieľom je vysvetliť a prakticky ukázať, ako správne používať osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP), ako sú postroje a potrebné príslušenstvo.

Práca vo výške a nad voľnou hĺbkou podľa vyhlášky 147/2013 Z. z.

Podľa Vyhlášky 147/2013 Z. z. sa za prácu vo výške a nad voľnou hĺbkou považuje každá práca vykonávaná vo výške nad 1,5 metra.

Povinnosti zamestnávateľov

Zamestnávatelia majú povinnosť oboznamovať zamestnancov s predpismi spojenými s prácami vo výškach a nad voľnou hĺbkou najmenej raz za 12 mesiacov, ak vykonávajú:

 • Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou nad 1,5 metra
 • Práce na pohyblivých pracovných plošinách
 • Práce na rebríkoch vo výške nad 1,5 metra
 • Zemné práce vo výkope hlbšom ako 1,3 metra

Individuálne školenia pre firmy

Ak ste spoločnosť a máte záujem o preškolenie viacerých zamestnancov, môžeme individuálne dohodnúť termín a čas konania kurzu podľa vašich potrieb.

Prihláste sa na kurz práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou

Zabezpečte svojim zamestnancom bezpečné pracovné podmienky a minimalizujte riziká spojené s prácou vo výškach a nad voľnou hĺbkou. Prihláste sa na náš kurz a získať odborné znalosti a praktické skúsenosti potrebné na bezpečné vykonávanie týchto prác.

Kontaktujte nás dnes a dohodnite si individuálny termín školenia!

Aktuality

Základná odborná príprava bezpečnostných technikov
Termín: 23.09. - 18.10.2024 - prihlásiť sa (video kurz)


Príprava ku skúškam bezpečnostného technika na NIP SR - Video kurz
Termín: 17. - 18.07.2024 - prihlásiť sa
Termín: 01. - 02.08.2024 - prihlásiť sa
Termín: 21. - 22.08.2024 - prihlásiť sa
...viac termínov


Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov
Termín: 23. - 24.10.2024 - prihlásiť sa (video kurz)
Termín: E-learnig - kedykoľvek - prihlásiť sa


Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Termín: 21.10. - 15.11.2024 - prihlásiť sa (video kurz / prezenčne BA)


Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Termín: 16. - 18.09.2024 - prihlásiť sa (video kurz / prezenčne BA)
Termín: 28. - 30.10.2024 - prihlásiť sa (video kurz / prezenčne BA)


Akreditovaný kurz Lektor
Termín: 25.11. - 06.12.2024 - prihlásiť sa (video kurz + prezenčne BA)


Celoslovenský aktualizačný seminár​​​​​​​ - Permon
Termín: 09. - 11.10.2024 - prihlásiť sa


Elektrotechnické minimum (§ 21) pre neelektrikárov
Termín: 20.09. - 30.11.2024 - prihlásiť sa (video kurz)


​​​​​​​Odborná príprava na prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami
Termín: 12.09.2024 - prihlásiť sa


Odborná príprava zamestnancov exponovaných prachu s obsahom azbestu pri práci
Termín: 10.10.2024 - prihlásiť sa
Termín: 21.11.2024 - prihlásiť sa


E-learning aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov - online
Môžete absolvovať z pohodlia domova kedykoľvek cez PC, notebook, tablet, alebo smartfón - prihlásiť sa


 

Ponúkame Vám komplexné služby BOZP, PO a PZS v celej SR pre každého

 • Služby bezpečnosti práce, ochrany zdravia a požiarnej ochrany
 • Pracovná zdravotná služba - PZS, prevádzkové poriadky
 • Životné prostredie - spracovanie hlásení, poradenstvo
 • Koordinácia BOZP na stavenisku, spracovanie plánu BOZP
 • Kompletné riešenia prác vo výškach, predaj príslušenstva
 • Revízie technických zariadení - elektrika, plyn, tlak, zdvih
 • Kurzy poskytovania prvej pomoci
 • Kurzy ručné motorové reťazové píly
 • Kurzy vysokozdvižných vozíkov
 • Kurzy lešenárov
 • E-learning BOZP a OPP, vodiči, elektrotechnici, vlastné kurzy
 • Predaj a kontroly hasiacich prístrojov, hydrantov, príslušenstva