Jan Luhovy Luhovy potvrdzujeme Vám, že ste sa záväzne prihlásili na kurz „Odborná príprava na prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami“ v termíne 07.06.2024.

Potvrdzovací e-mail Vám bol poslaný na nakup@lusiktrade.sk.


V prípade, že Vám e-mail neprišiel:

 • Skontrolujte si priečinok nevyžiadanej pošty (SPAM)
 • Kontaktujte nás - Ing. Kristína Somogyiová, somogyiova@ibp.sk, 0917 279 347

Ponuka kurzov, školení, seminárov a workshopov

BOZP

- Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

PO

- Ochrana pred požiarmi

Elektrotechnika

- Vyhradené technické zariadenia elektrické (VTZ EZ)

Lektorské zručnosti

Ochrana zdravia pri práci

Semináre / Workshopy

Ponúkame Vám komplexné služby BOZP, PO a PZS v celej SR pre každého

 • Služby bezpečnosti práce, ochrany zdravia a požiarnej ochrany
 • Pracovná zdravotná služba - PZS, prevádzkové poriadky
 • Životné prostredie - spracovanie hlásení, poradenstvo
 • Koordinácia BOZP na stavenisku, spracovanie plánu BOZP
 • Kompletné riešenia prác vo výškach, predaj príslušenstva
 • Revízie technických zariadení - elektrika, plyn, tlak, zdvih
 • Kurzy poskytovania prvej pomoci
 • Kurzy ručné motorové reťazové píly
 • Kurzy vysokozdvižných vozíkov
 • Kurzy lešenárov
 • E-learning BOZP a OPP, vodiči, elektrotechnici, vlastné kurzy
 • Predaj a kontroly hasiacich prístrojov, hydrantov, príslušenstva