Workshop životné prostredie - Povinnosti pri nakladaní s odpadmi a obalmi

hour_glass
3 hodiny
Rozsah kurzu
price-tag
50,00 € bez DPH (60,00 € s 20% DPH)
Cena
Vami vybraný termín:
Upresníme Termín konania
Bratislava
50,00 € bez DPH (60,00 € s 20% DPH)
Registračný formulár - prihláška na termín Upresníme

Toto nie je záväzná prihláška na kurz.

Kontaktná osoba: vzdelavanie@ibp.sk, 0905 812 407
Ďalšie termíny: Aktuálne neprebiehajú žiadne ďalšie kurzy

Odborný workshop je zameraný na problematiku nakladania s odpadmi a praktické skúsenosti s uplatňovaním novelizovaného zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a nových vykonávacích predpisoch – vyhláškach.


Lektor :
Ing. Tomáš Schabjuk - expert na odpadové hospodárstvo, riaditeľ  spoločnosti  Odpadový hospodár s.r.o., v ktorej pomáha a radí firmám a obciam ako efektívnejšie nakladať s odpadmi. Pracoval pre jednu z najväčších odpadových firiem na Slovensku - Márius Pedersen, a. s. Pred 5 rokmi sa osamostatnil a spolu s manželkou založil vlastnú poradenskú spoločnosť. Je držiteľom odbornej spôsobilosti pre vydávanie odborných posudkov a pre autorizované činnosti v odpadovom hospodárstve.

Obsah kurzu:
-    Aké aktuálne zmeny schválilo v zákone o odpadoch Ministerstvo životného prostredia
-    Zmena definície pôvodcu odpadov a jej dopad pre firmy
-    Ako sa zmení zhromažďovanie odpadov – zrušilo ministerstvo súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov a kam po novom zasielať sprievodný list nebezpečných odpadov?
-    Novinky pre výrobcov a distribútorov obalov
-    Ako sa zmeny dotknú zberových spoločností a obcí – budú môcť podnikatelia aj naďalej voziť svoje odpady z obalov z komunálnych odpadov z iných zrojov na zberný dvor?
-    Spoločne sa pozrieme na pripravované zmeny, ktoré schválila NR SR

 

Cieľová skupina:
Seminár je určený pre podnikateľov, pre všetky právnické a fyzické osoby, ktoré nakladajú s odpadmi, obchodujú s odpadmi alebo sú pôvodcovia odpadov, spracovateľom odpadov ako aj povinným osobám podľa zákona o obaloch.
 

Ponúkame Vám komplexné služby BOZP, PO a PZS v celej SR pre každého

 • Služby bezpečnosti práce, ochrany zdravia a požiarnej ochrany
 • Pracovná zdravotná služba - PZS, prevádzkové poriadky
 • Životné prostredie - spracovanie hlásení, poradenstvo
 • Koordinácia BOZP na stavenisku, spracovanie plánu BOZP
 • Kompletné riešenia prác vo výškach, predaj príslušenstva
 • Revízie technických zariadení - elektrika, plyn, tlak, zdvih
 • Kurzy poskytovania prvej pomoci
 • Kurzy ručné motorové reťazové píly
 • Kurzy vysokozdvižných vozíkov
 • Kurzy lešenárov
 • E-learning BOZP a OPP, vodiči, elektrotechnici, vlastné kurzy
 • Predaj a kontroly hasiacich prístrojov, hydrantov, príslušenstva